ARCHIWUM z lat 2002 – 2022
    A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
RODO
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Olecka Rada Seniorów
Olecka Rada Młodzieżowa
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Dostępność
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
Raporty o stanie gminy
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Powszechny Spis Rolny w 2020 roku
Ostatnie 5 wiadomości:
» Oferta cenowa i zaproszenie do złożenia oferty
» Protokół nr BRM.0002.14.202.2022 61. sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 29 grudnia 2022 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku
» Protokół Nr BRM.0012.1.14.2022 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 20 grudnia 2022 roku
» Projekt uchwały Rady Miejskiej w Olecku w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Olecko w 2023 roku
» Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025
 • Jak załatwić sprawę
 • P -
 • Podatki i opłaty-podatek rolny (ulgi)

  Sprawę załatwia Wydział Dochodów i Egzekucji, pokój nr 25 - osoby fizyczne, tel. 87 520 20 46, pokój nr 29 - osoby prawne, nr tel. 87 520 17 49 . Zakres sprawy: ulgi - inwestycyjna, z tytułu nabycia gruntów I. Ulga inwestycyjna: Podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na: 1.Budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska. 2. Zakup i zainstalowanie: deszczowni, urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę, urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód), jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych. Ulga jest udzielana na wniosek podatnika po zakończeniu inwestycji. Wymagane dokumenty 1.Wniosek o udzielenie ulgi w podatku rolnym; 2.Zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych; 3.Rachunki lub ich uwierzytelnione odpisy, stwierdzające wysokość tych wydatków; 4. Formularz informacji dotyczącej podmiotu ubiegającego sie o pomoc; 5. Zaświadczenie lub oświadczenie o otrzymanej pomocy publicznej lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej na wnioskowaną inwestycję. Opłaty Nie podlega opłacie. Forma załatwienia sprawy Wydanie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu kontroli zgodności rachunków z wykonaną inwestycją. Termin załatwienia sprawy 30 dni od złożenia wniosku z kompletną dokumentacją Podstawa prawna Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. II. Ulgi z tytułu nabycia gruntów: Zwalnia się od podatku rolnego grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nie przekraczającej 100 ha. Ulga przysługuje na grunty zakupione jak również objęte w trwałe zagospodarowanie i jest udzielana na wniosek podatnika. Dokumenty od wnioskodawcy 1.Wniosek o udzielenie zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu zakupu gruntu lub objęcia a trwałe zagospodarowanie. 2.Wypis z rejestru gruntów – przy zakupie gruntu. 3.Umowa dzierżawy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, Lasami Państwowymi lub innego tytułu prawnego – w przypadku objęcia gruntów w trwałe zagospodarowanie ( okres umowy nie krótszy niż 10 lat). 4.Oświadczenie nabywcy, że nie jest krewnym w linii prostej (rodzice, dziadkowie, teściowie) w razie nabycia gruntów od indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych. 5. Formularz informacji dotyczącej podmiotu ubiegającego się o pomoc; 6. Zaświadczenie lub oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis na nabycie gruntów. Forma załatwienia sprawy Wydanie decyzji administracyjnej. Termin załatwienia sprawy 30 dni od złożenia kompletnej dokumentacji. Opłaty Nie podlega opłacie. Podstawa prawna Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym Uwagi: Ulga inwestycyjna oraz ulga z tytułu zakupu gruntu lub objęcia w trwałe zagospodarowanie gruntu udzielana jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

  Data wprowadzenia: 2003-09-30 1359
  Data upublicznienia: 2003-09-30
  Art. czytany: 28570 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Ewa Zalewska-Drozd
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Wojciech Wiktorzak
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 69
  fax:87-520 25 58
  e-mail: [email protected]  Admin
  System BIP Inet