ARCHIWUM z lat 2002 – 2022
    A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
RODO
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Olecka Rada Seniorów
Olecka Rada Młodzieżowa
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Dostępność
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
Raporty o stanie gminy
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Powszechny Spis Rolny w 2020 roku
Ostatnie 5 wiadomości:
» Oferta cenowa i zaproszenie do złożenia oferty
» Protokół nr BRM.0002.14.202.2022 61. sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 29 grudnia 2022 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku
» Protokół Nr BRM.0012.1.14.2022 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 20 grudnia 2022 roku
» Projekt uchwały Rady Miejskiej w Olecku w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Olecko w 2023 roku
» Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025
 • Zamówienia publiczne
 • Dostawy
 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego pn. zdalna Szkoła+

  Olecko, 18 grudnia 2020 r.
  EK.271.3.2020

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego pn. zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej


  W dniu 18 grudnia 2020 r. wybrano najkorzystniejsza ofertę w przetargu nieograniczonym ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 616924-N-2020 z dnia 27.11.2020 r. o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).


  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu założono następujące oferty:

  1) oferta nr 1: INFO-COIG MARCIN PRAŻUCH, ul. Wojska Polskiego 3, 41-400 Mysłowice

  2) oferta nr 2: Suntar sp. z o. o., ul. Boya Żeleńskiego 5B, 33-100 Tarnów

  3) oferta nr 3: Wilanka sp. z o. o., ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa

  4) oferta nr 4: KOMBIT PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Migdałowa 60, 61-612 Poznań

  5) oferta nr 5: P.H.U. „HORYZONT” Krzysztof Lech, ul. 11 Listopada 21, 38-300 Gorlice


  Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny oferty wraz z łączną punktacją:

  OFERTA NR 1:
  INFO-COIG MARCIN PRAŻUCH, ul. Wojska Polskiego 3, 41-400 Mysłowice
  Liczba punktów w kryterium (CENA – 60%) - 53,51 pkt
  Liczba punktów w kryterium (TERMIN DOSTAWY – 40%) - 40 pkt
  Łączna liczba punktów – 93,51 pkt

  OFERTA NR 2:
  Suntar sp. z o. o., ul. Boya Żeleńskiego 5B, 33-100 Tarnów
  Liczba punktów w kryterium (CENA – 60%) – 44,53 pkt
  Liczba punktów w kryterium (TERMIN DOSTAWY – 40%) – 40 pkt
  Łączna liczba punktów – 84,53 pkt

  OFERTA NR 3:
  Wilanka sp. z o. o., ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa
  Liczba punktów w kryterium (CENA – 60%) – 58,30 pkt
  Liczba punktów w kryterium (TERMIN DOSTAWY – 40%) – 40 pkt
  Łączna liczba punktów – 98,30 pkt

  OFERTA NR 4:
  KOMBIT PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Migdałowa 60, 61-612 Poznań
  Liczba punktów w kryterium (CENA – 60%) – 60 pkt
  Liczba punktów w kryterium (TERMIN DOSTAWY – 40%) – 40 pkt
  Łączna liczba punktów – 100 pkt

  OFERTA NR 5:
  P.H.U. „HORYZONT” Krzysztof Lech, ul. 11 Listopada 21, 38-300 Gorlice
  Liczba punktów w kryterium (CENA – 60%) – 55,97 pkt
  Liczba punktów w kryterium (TERMIN DOSTAWY – 40%) – 40 pkt
  Łączna liczba punktów – 95,97 pkt  Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  Oferta nr 4: KOMBIT PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Migdałowa 60, 61-612 Poznań

  Uzasadnienie: zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


  2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.


  3. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie mogła być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


  4. Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – Dział VI Środki ochrony prawnej.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – w załączniku.


  Data wprowadzenia: 2020-12-18 1258
  Data upublicznienia: 2020-12-18
  Art. czytany: 1263 razy

  » ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTANIEJSZEJ OFERTY - rozmiar: 700712 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Katarzyna Judycka
  Rejestr zmian:
  2020-12-18
  1. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Katarzyna Judycka
  2. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Katarzyna Judycka
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Wojciech Wiktorzak
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 69
  fax:87-520 25 58
  e-mail: [email protected]  Admin
  System BIP Inet