A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
RODO - klauzule informacyjne
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Dostępność
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Powszechny Spis Rolny w 2020 roku
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Ostatnie 5 wiadomości:
» Petycja z dnia 6.08.2020r.
» P r o t o k ó ł Nr BRM.0012.1.7.2020 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 25 sierpnia 2020 r.
» Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Olecku
» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej Boiska Orlik przy Szkole Podstawowej nr 1 w Olecku
» Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Zastępca Dyrektora w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Olecku
 • Zamówienia publiczne
 • Roboty budowlane
 • Wyjaśnienie treści SIWZ - Wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej Boiska Orlik przy Szkole Podstawowej nr 1 w Olecku.

  BI.271.5.4.2020
  Olecko, dn. 3 sierpnia 2020 r.

  Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  Dotyczy: Przetargu ogłoszonego w BZP Nr 563363N-2020 z 17 lipca 2020 r. pn: Wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej Boiska Orlik przy Szkole Podstawowej nr 1 w Olecku.

  Stosownie do art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych wykonawca zwrócił się o wyjaśnienie treści SIWZ w niżej wskazanym zakresie:

  Pytanie 1
  W związku z panującą pandemią koronawirusa i spowodowanymi nią utrudnieniami jak zmiana organizacji pracy firm kurierskich oraz ograniczenia w funkcjonowaniu firm wykonawczych, wnosimy o umożliwienie złożenie oferty w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym poprzez odpowiednią platformę.
  Jeśli Zamawiający podtrzymuje składanie oferty w formie tradycyjnej to wnosimy o zmianę godziny składania ofert na do godz. 12:00.
  SIWZ określa w terminie składani ofert do godziny 10:00.
  Informujemy, że składanie ofert do godziny 10:00 jest niefortunne ponieważ większość firm kurierskich nie gwarantuje dostarczenia przesyłki do tej godziny a co najważniejsze na przedmiotowy adres dostarczenie możliwe jest w ciągu 2 dni a nie z dnia na dzień.
  Odpowiedź nr 1.
  Zamawiający podtrzymuje formę i terminy składania ofert.

  Pytanie 2.
  Proszę o podanie jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie.
  Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta przekroczy budżet zamawiającego.
  Odpowiedź nr 2.
  Zamawiający przed otwarciem ofert poda jaką kwotę zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie.

  Pytanie 3.
  SIWZ i przedmiar robót nie podają robót w zakresie wykonania kompletnej podbudowy dla nowej dodatkowej powierzchni boiska 434 m2.
  W związku z powyższym wnosimy o stosowne uzupełnienie dokumentacji.
  Odpowiedź nr 3.
  Zamawiający zakłada ułożenie warstwy wyrównawczej na istniejącej podbudowie.

  Pytanie 4.
  Przedmiar robót w poz. 9 podaje:


  natomiast SIWZ nie podaje tego w rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia.
  Zwracamy uwagę, że jeśli będzie wykonana warstwa 5 cm to o tyle podniesie się poziom nawierzchni, co będzie w kolizji z obrzeżami na krótszych bokach, które nie podlegają przestawieniu.
  W związku z powyższym wnosimy o wyjaśnienie czy warstwa wyrównawcza ma być a jeśli tak to czy należy ja traktować jako wyrównawczą a nie koniecznie gr. 5 cm.
  Odpowiedź nr 4.
  Należy przyjąć warstwę wyrównawczą średnio gr 5 cm. Szczegóły zostaną ustalone podczas wykonywania prac.

  Pytanie nr 5.
  Proszę o potwierdzenie, że do wypełnienia nowej trawy sztucznej należy użyć nowy granulat EPDM z recyklingu w kolorze czarnym.
  Odpowiedź nr 5
  Do wypełnienia nowej trawy sztucznej należy użyć nowy granulat EPDM z recyklingu w kolorze czarnym.

  Pytanie 6.
  Udostępniona dokumentacja nie podaje informacji o konieczności utylizacji trawy sztucznej z wypełnieniem z demontażu o pow. 1660 m2.
  Czy trawę sztuczną z wypełnieniem z pow. 1660 m2 należy zutylizować?
  Jeśli tak to proszę o podanie informacji kto ponosi koszt utylizacji.
  Odpowiedź nr 6
  SIWZ – opis przedmiotu oraz przedmiar robót zakłada że utylizacja materiałów porozbiórkowych należy do Wykonawcy i na jego koszt, za wyjątkiem sztucznej trawy o pow. 434m, którą należy ułożyć poza nową nawierzchnią.

  Pytanie nr 7.
  Proszę o potwierdzenie, że za termin zakończenia robót uznaje się datę pisemnego zgłoszenia wykonawcy Zamawiającemu zakończenia robót.
  Odpowiedź nr 7
  Zamawiający potwierdza, jednak nie dłużej niż do 30 września 2020 r.

  Pytanie nr 8.
  Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiekolwiek sieci lub inne kolizje?
  Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą.
  Odpowiedź nr 8
  Uzbrojenie terenu przedstawione jest na projekcie zagospodarowania dołączonym do SIWZ

  Pytanie nr 9.
  Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.
  Odpowiedź nr 9
  Zamawiający udostępnił całą dokumentację niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia.
  Natomiast szczegółowe warunki realizacji określa SIWZ i projekt umowy.
  Data wprowadzenia: 2020-08-03 1356
  Data upublicznienia: 2020-08-03
  Art. czytany: 152 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Tomasz Kowalczyk
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Wojciech Wiktorzak
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 69
  fax:87-520 25 58
  e-mail: [email protected]  Admin
  System BIP Inet