ARCHIWUM z lat 2002 – 2022
    A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
RODO
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Olecka Rada Seniorów
Olecka Rada Młodzieżowa
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Dostępność
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
Raporty o stanie gminy
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Powszechny Spis Rolny w 2020 roku
Ostatnie 5 wiadomości:
» Oferta cenowa i zaproszenie do złożenia oferty
» Protokół nr BRM.0002.14.202.2022 61. sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 29 grudnia 2022 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku
» Protokół Nr BRM.0012.1.14.2022 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 20 grudnia 2022 roku
» Projekt uchwały Rady Miejskiej w Olecku w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Olecko w 2023 roku
» Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025
 • Jak załatwić sprawę
 • Z -
 • Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

  Gdzie możecie załatwić sprawę?
  Związek małżeński można zawrzeć przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego.
  Jeżeli planujecie zawarcie małżeństwa na terenie gminy Olecko, powinniście udać się do Urzędu Stanu Cywilnego w Olecku, Plac Wolności 1, pokój numer 4, telefon 87 520 26 58.


  Jakie dokumenty powinniście przygotować?
  1. Do wglądu – dokumenty tożsamości.
  2. Zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

  Jeżeli nie jesteś obywatelem Polski i zamierzasz zawrzeć małżeństwo powinieneś złożyć:
  1) dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem możesz zawrzeć małżeństwo albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu od obowiązku złożenia takiego dokumentu,
  2) odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawałeś uprzednio w związku małżeńskim odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa.


  Informacje dodatkowe
  Podczas wizyty w urzędzie będziecie obowiązani złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa.

  Jeżeli nie jesteś obywatelem Polski i nie znasz języka polskiego, zapewnienie powinieneś złożyć w obecności tłumacza.

  Zapewnienie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego złożenia.

  Przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński nie może nastąpić przed upływem jednego miesiąca od dnia złożenia zapewnienia. Kierownik urzędu stanu cywilnego może udzielić na piśmie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego ważne względy.

  Po dokonaniu rejestracji małżeństwa otrzymacie z urzędu odpis skrócony aktu małżeństwa.


  Jeżeli chcielibyście zawrzeć związek małżeński poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego, macie taką możliwość:
  1) na wniosek uzasadniony szczególnymi okolicznościami faktycznymi: w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia albo pozbawienia wolności,
  2) na wniosek, w którym wskażecie miejsce zawarcia małżeństwa, o ile miejsce to zapewnia zachowanie uroczystej formy oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.


  Opłaty
  1. Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa wynosi 84,00 zł.
  2. Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego na życzenie osób zamierzających zawrzeć małżeństwo wynosi 1.000,00 zł.
  3. Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa wynosi 39,00 zł.
  Opłatę skarbową można uiścić bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Olecku, Plac Wolności 1 lub Plac Wolności 3, albo przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Olecku numer 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117.
  Opłatę dodatkową można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Olecku, Plac Wolności 3 albo przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Olecku numer 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117.


  Termin załatwienia
  Niezwłocznie.


  Tryb odwoławczy
  W terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma o odmowie przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, osoba zainteresowana może wystąpić do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę Urzędu Stanu Cywilnego o rozstrzygnięcie.


  Podstawa prawna
  1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego.
  2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej.
  4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego.


  Data wprowadzenia: 2003-10-07 1943
  Data upublicznienia: 2003-10-07
  Art. czytany: 31188 razy

  » Wniosek o przyjęcie oświadczeń o zawarciu związku małżeńskiego poza urzędem - rozmiar: 6794 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.oasis.opendocument.text
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: J. Kunicki
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Wojciech Wiktorzak
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 69
  fax:87-520 25 58
  e-mail: [email protected]  Admin
  System BIP Inet