ARCHIWUM z lat 2002 – 2022
    A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
RODO
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Olecka Rada Seniorów
Olecka Rada Młodzieżowa
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Dostępność
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
Raporty o stanie gminy
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Powszechny Spis Rolny w 2020 roku
Ostatnie 5 wiadomości:
» Oferta cenowa i zaproszenie do złożenia oferty
» Protokół nr BRM.0002.14.202.2022 61. sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 29 grudnia 2022 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku
» Protokół Nr BRM.0012.1.14.2022 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 20 grudnia 2022 roku
» Projekt uchwały Rady Miejskiej w Olecku w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Olecko w 2023 roku
» Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025
 • Jak załatwić sprawę
 • W -
 • Wydzierżawienie nieruchomości

  Sprawę załatwia
  Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 21 (II piętro), tel. 87 520 26 33.

  Dokumenty od wnioskodawcy
  Wniosek w sprawie zawarcia umowy dzierżawy zawierający numer geodezyjny, położenie, powierzchnię, cel i termin dzierżawy nieruchomości oraz mapę z naniesioną lokalizacją nieruchomości do dzierżawy. Druk wniosku można uzyskać w pokoju nr 21 lub pobrać na stronie internetowej www.bip.um.olecko.pl – zakładka druki do pobrania.

  Forma załatwienia sprawy
  1. Oględziny i wykonanie pomiaru nieruchomości.
  2. Sporządzenie wniosku do Burmistrza Olecka celem zajęcia stanowiska w sprawie zawarcia umowy dzierżawy.
  3. Dzierżawa nieruchomości powyżej 3 miesięcy (do 3 lat) wymaga sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej przez Burmistrza Olecka do dzierżawy i podania informacji
  do publicznej wiadomości na okres 21 dni przez ogłoszenie w prasie lokalnej, na tablicach ogłoszeń
  i na stronie www.um.olecko.pl i stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.
  4. W przypadku, kiedy w trakcie wywieszenia wykazu wpłynie kolejny wniosek dotyczący wydzierżawienia tej samej nieruchomości wówczas dzierżawca wyłoniony zostaje w drodze przetargu.
  5. Dzierżawa powyżej 3 lat wymaga zgody Rady Miejskiej w Olecku, ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy oraz podania informacji do publicznej wiadomości na okres 21 dni. Zarządzenie Burmistrza określa czy dzierżawca zostanie wyłoniony
  w trybie przetargowym czy w trybie bezprzetargowym.
  6. Protokół z przetargu w przypadku trybu przetargowego.
  7. Umowa dzierżawy.

  Uwagi
  1. Zawarcie umowy dzierżawy na okres do 3 miesięcy nie wymaga publikacji wykazu.
  2. Wysokość czynszu dzierżawnego ustala się w oparciu o obowiązujące Zarządzenie Burmistrza Olecka w sprawie wysokości minimalnych stawek umownego czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Olecko.
  3. Zawarcie umowy na dalszy okres może nastąpić po złożeniu pisemnego wniosku przez dzierżawcę nie później niż na miesiąc przed wygaśnięciem umowy pod warunkiem, że wywiązał się z postanowień umowy.

  Termin załatwienia sprawy
  Do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

  Podstawa prawna
  1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
  2. Uchwała Nr ORN.0007.4.2018 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Olecko oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania.

  Opłaty
  Nie podlega opłacie skarbowej.


  Data wprowadzenia: 2003-10-06 2131
  Data upublicznienia: 2003-10-06
  Art. czytany: 17922 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: J. Kunicki
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Wojciech Wiktorzak
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 69
  fax:87-520 25 58
  e-mail: [email protected]  Admin
  System BIP Inet