ARCHIWUM z lat 2002 – 2022
    A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
RODO
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Olecka Rada Seniorów
Olecka Rada Młodzieżowa
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Dostępność
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
Raporty o stanie gminy
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Powszechny Spis Rolny w 2020 roku
Ostatnie 5 wiadomości:
» Oferta cenowa i zaproszenie do złożenia oferty
» Protokół nr BRM.0002.14.202.2022 61. sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 29 grudnia 2022 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku
» Protokół Nr BRM.0012.1.14.2022 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 20 grudnia 2022 roku
» Projekt uchwały Rady Miejskiej w Olecku w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Olecko w 2023 roku
» Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025
 • Zamówienia publiczne
 • Emisja obligacji
 • Zaproszenie do składania ofert na organizację emisji obligacji

  Gmina Olecko („Emitent”) zaprasza do składania ofert na organizację emisji obligacji komunalnych o wartości 1.100.000 zł w roku 2019. Emisja zostanie przeprowadzona na podstawie Uchwały Nr ORN.0007.111.2019 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 31 października 2019 r. w sprawie emisji obligacji stanowiącej załącznik do niniejszego zaproszenia.

  Oferta powinna obejmować kompleksowy zakres usług przy przygotowaniu, przeprowadzeniu i obsłudze niepublicznej emisji obligacji, ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązania do objęcia wszystkich obligacji na rynku pierwotnym w ciągu maksymalnie 7 dni od wyznaczenia przez Emitenta daty emisji. Oferta powinna w szczególności zawierać wysokość marż ponad stawkę WIBOR6M (odrębnie dla każdej serii obligacji) oraz wysokość wynagrodzenia za oferowane usługi.
  W ofercie powinna zostać także zawarta informacja o innych kosztach niezbędnych do przeprowadzenia emisji np. opłaty na rzecz KDPW.
  W szczególności zakres świadczonych usług powinien obejmować:
  • przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzenia nabycia obligacji (umowa emisyjna, umowa agenta emisji, propozycja nabycia, warunki emisji, oświadczenie o ustanowieniu agenta emisji/agenta płatniczego),
  • pełnienie roli Agenta Emisji zgodnie z art. 7a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
  • pełnienie roli Agenta Płatniczego zgodnie z Regulaminem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych
  • nabycie obligacji na rachunek własny
  • organizacja wszelkich rozliczeń finansowych związanych
  z przeprowadzeniem emisji obligacji oraz wykupem i wypłatą oprocentowania

  Oferta powinna zostać złożona na całość emisji obligacji zgodnie z warunkami określonymi w Uchwale Nr ORN.0007.111.2019 Rady Miejskiej w Olecku
  z dnia 31 października 2019 r. w sprawie emisji obligacji. Oferta powinna być wiążąca i nie można uzależniać jej ważności od uzyskania pozytywnej decyzji kredytowej.

  Do oferty powinny zostać dołączone projekty umów: umowy emisyjnej, umowy na agenta emisji i umowy na agenta płatniczego.

  Do oferty należy załączyć również stosowne dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować dany podmiot (KRS oraz pełnomocnictwa jeżeli są wymagane).

  Oferty należy przesyłać do dnia 3 grudnia 2019 r. na adres :
  Urząd Miejski w Olecku
  ul. Plac Wolności 3,
  19-400 Olecko

  lub mailem na adres: [email protected] z zastrzeżeniem, że wersja papierowa zostanie uzupełniona niezwłocznie.

  Oferta powinna być opisana w następujący sposób:
  „Oferta na organizację emisji obligacji Gminy Olecko”

  Spośród złożonych ofert Gmina Olecko wybierze ofertę najkorzystniejszą
  z uwzględnieniem zaoferowanych kosztów przeprowadzenia emisji oraz treści projektów umów. Emitent zastrzega sobie prawo do negocjacji przedstawionych projektów umów. Jednocześnie Gmina Olecko zastrzega sobie prawo nie dokonania wyboru spośród złożonych ofert bez podania przyczyny.
  Przy wyborze oferty nie będzie stosowana ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), ponieważ zgodnie z art. 4 pkt. 3 lit. j w/w ustawy do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów w/w ustawy.


  Załączniki:
  1. Uchwała Nr ORN.0007.111.2019 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 31 października 2019 r. w sprawie emisji obligacji.

  Pozostałe informacje będą przekazywane indywidualnie na życzenie zainteresowanych podmiotów.

  Osoba do kontaktów w sprawie emisji:
  Irena Osmycka – tel. 87 520 30 35, mail: [email protected]
  Agata Jeglińska – tel. 87 307 03 88, mail: [email protected]


  Data wprowadzenia: 2019-11-26 1049
  Data upublicznienia: 2019-11-26
  Art. czytany: 1728 razy

  » 1 - Treść zaproszenia - rozmiar: 692893 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » 2 - 1. Uchwała Nr ORN.0007.111.2019 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 31 października 2019 r. - rozmiar: 99932 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Odpowiedzi na pytania - rozmiar: 279788 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji - rozmiar: 865828 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wojciech Wiktorzak
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Wojciech Wiktorzak
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 69
  fax:87-520 25 58
  e-mail: [email protected]  Admin
  System BIP Inet