ARCHIWUM z lat 2002 – 2022
    A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
RODO
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Olecka Rada Seniorów
Olecka Rada Młodzieżowa
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Dostępność
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
Raporty o stanie gminy
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Powszechny Spis Rolny w 2020 roku
Ostatnie 5 wiadomości:
» Oferta cenowa i zaproszenie do złożenia oferty
» Protokół nr BRM.0002.14.202.2022 61. sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 29 grudnia 2022 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku
» Protokół Nr BRM.0012.1.14.2022 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 20 grudnia 2022 roku
» Projekt uchwały Rady Miejskiej w Olecku w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Olecko w 2023 roku
» Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025
 • Zamówienia publiczne
 • Sprzedaż
 • Sprzedaż kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów oraz KP 7

  BURMISTRZ OLECKA
  ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów oraz KP 7.

  NAZWA SPRZEDAJĄCEGO:
  Gmina Olecko
  Plac Wolności 3
  19-400 Olecko
  powiat olecki, woj. warmińsko-mazurskie

  DANE DOTYCZĄCE KONTENERÓW:
  Kontenery o pojemności 2,65 m3 każdy, wykonane z blachy do gromadzenia makulatury (niebieskie), tworzyw sztucznych (żółte), szkła (zielone) w ilości 48 sztuk oraz KP 7 w ilości 5 sztuk.

  Pojemniki będące przedmiotem przetargu można oglądać w dni robocze od poniedziałku do piątku, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu – tel. (87) 520 16 03 lub (87) 520 23 83. Pojemniki ustawione są na terenie zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Olecku przy ul. Kościuszki.

  TRYB, MIEJSCE I TERMIN PRZEPROWADZENIA PRZETARGU:
  Pisemny przetarg ofertowy zostanie przeprowadzony w Urzędzie Miejskim w Olecku, Plac Wolności 3.

  Nabywcą zostanie uczestnik, który zaoferuje najwyższą cenę zakupu spośród ofert nie podlegających odrzuceniu biorących udział w postępowaniu. Oferowana cena powinna być wyrażona w zł brutto.
  W przypadku, gdy kilku oferentów zaoferuje tę samą cenę, oferenci będą mogli zweryfikować swoje ceny poprzez złożenie Komisji przetargowej nowych ofert w dniu przetargu.

  WYMAGANIA JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ OFERTA ORAZ TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA:
  1) Pisemne oferty należy złożyć wg załączonego wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Oferta kupna pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz KP 7”.
  2) Oferty powinny wpłynąć do Urzędu Miejskiego w Olecku, Plac Wolności 3, 19-400 Olecko do dnia 27 listopada 2017r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi 27.11.2017r. o godzinie 1015 w pokoju nr 05.
  3) Oferent, którego ofertę wybrano wnosi wpłatę na konto Urzędu Miejskiego w Olecku 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117 w Banku PKO BP SA. Wpłatę uznaje się za dokonaną jeżeli w dniu podpisania umowy kupna sprzedaży znajduje się ona na koncie sprzedającego.

  INFORMACJE DOTYCZĄCE ODRZUCENIA OFERTY:
  Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu, a także gdy nie zawiera danych i dokumentów wskazanych w ogłoszeniu lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę. O odrzuceniu oferty niezwłocznie zawiadomiony zostanie oferent.

  Sprzedający zastrzega sobie, że przysługuje mu prawo zamknięcia przetargu bez wybierania którejkolwiek oferty, bez podania przyczyn.
  Umowa na sprzedaż pojemników zostanie zawarta nie później niż w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

  Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Olecku, Plac Wolności 3 (pok. nr 04 lub 05) lub pod numerem tel. (87) 520 16 03 lub 520 23 83 w godzinach 7.30 – 15.30.
  Do niniejszego przetargu nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

  Załączniki do ogłoszenia:
  1.Wzór oferty – załącznik nr 1
  2.Zdjęcia kontenerów będących przedmiotem przetargu


  Data wprowadzenia: 2017-11-15 1442
  Data upublicznienia: 2017-11-15
  Art. czytany: 2738 razy

  » oferta - rozmiar: 21874 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Ogłoszenie o sprzedaży pojemników - rozmiar: 64089 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zdjęcie - rozmiar: 4604308 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » zdjęcie - rozmiar: 4667128 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Przemysław Drozd
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Wojciech Wiktorzak
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 69
  fax:87-520 25 58
  e-mail: [email protected]  Admin
  System BIP Inet