A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Zamówienia publiczne
Menu:
RODO - klauzule informacyjne
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
Sprzedaż nieruchomości
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Powszechny Spis Rolny w 2020 roku
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Ostatnie 5 wiadomości:
» Biszewska Wioletta
» Drozd Przemysław
» Dudycz-Stefanowska Monika
» Hatalski Sławomir Jan
» Iwanowski Kazimierz
Ilość wiadomości z działu 'Zamówienia publiczne': 2
Informacja z otwarcia ofert „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt'

Informacja z otwarcia ofert „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt'.

Burmistrz Olecka
Plac Wolności 3
19-400 Olecko

Olecko, 27 marzec 2020r.
GKO.6140.12.2020

Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy: Zaproszenia do złożenia oferty na zadanie pn.: „Świadczenie usług weterynaryjnych nad zwierzętami w czasie realizacji” Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy olecko w 2020 r.” oraz „Akcja kastracja!”

Działając na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami) informuję:

1. Kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia :

1) elektronicznej identyfikacji – wszczepianiu mikrochipów psom z terenu Gminy Olecko -2 000 PLN ( brutto);
2) dokonywaniu zabiegów sterylizacji bądź kastracji kotów (w tym kotów wolno żyjących) i psów z terenu Gminy Olecko, z zapewnieniem opieki okołooperacyjnej - 39 839,28 PLN (brutto);
3) uśpienie zwierzęcia ze ślepego miotu z terenu Gminy Olecko, zapewnienie stałej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz zapewnienie opieki weterynaryjnej kotów wolnożyjących z terenu Gminy Olecko - 5 000 PLN (brutto)

2. Adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, cena, termin realizacji:
Gabinet Weterynaryjny PERRO Y GATO S.C. ul. Al. Zwycięstwa 29/2a, 19-400 Olecko

Lp.

Usługa

Cena brutto (zł)
Cena brutto
(słownie zł ) Deklaracja czy oferent jest zainteresowany świadczeniem danej usługi (TAK lub NIE)
1. Wszczepienie mikrochipa dla psa

(zestaw do wykonania usługi dostarczy Zamawiający)

15
piętnaście
TAK
2. Zabieg sterylizacji bądź kastracji kotów i psów odpowiednio:

Średnio (poz.1-6):

TAK
1. kocur 150 sto pięćdziesiąt
2. kotka
150 sto pięćdziesiąt
3. pies o wadze do 20 kg
150 sto pięćdziesiąt
4. pies o wadze powyżej 20 kg

200 dwieście
5. suka o wadze do 20 kg

300 trzysta
6. suka o wadze powyżej 20 kg
400 czterysta
3.
Zabiegi weterynaryjne polegającej na:

Średnio ( poz.1-3):

1. uśpieniu zwierzęcia ze ślepego miotu
NIE
2. zapewnieniu stałej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
(cena obejmuje dojazd na miejsce zdarzenia, transport poszkodowanego zwierzęcia do siedziby Wykonawcy oraz jego podstawowe zaopatrzenie powypadkowe)

NIE
3. zapewnienie weterynaryjnej opieki kotów wolno żyjących
(cena dotyczy diagnozy i ustalenia stanu zdrowotnego zwierzęcia)
NIE

Termin płatności faktury: 14 dni
Termin realizacji zamówienia : 01.04.2020 r.- 31.12.2020 r.


Data wprowadzenia: 2020-04-01 1245
Data upublicznienia:
Art. czytany: 3508 razy

» otwarcie ofert - rozmiar: 54201 bajtów
Typ pliku: application/pdf
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Przemysław Drozd
Zamówienia publiczne Urzędu Miejskiego w Olecku

Sprzedaż nieruchomości >>>
Roboty budowlane >>>
Zakup usług >>>
Zakup materiałów >>>
Dzierżawa >>>
Najem >>>
Rozstrzygnięcia przetargów>>>


Przetargi, które odbyły się przed 1 lipca 2003 r. dostępne są na stronie WWW Urzędu Miejskiego w OleckuRegulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro bez podatku od towarów i usług w Urzędzie Miejskim w OleckuData wprowadzenia: 2003-07-04 1015
Data upublicznienia:
Art. czytany: 315562 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: J. Kunicki
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Leasing
Roboty budowlane
Zakup usług
Zakup materiałów
Dzierżawa
Najem
Rozstrzygnięcia przetargów
Sprzedaż
Dostawy
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Emisja obligacji
Ostat. 10 wiadomości:

» Informacja z otwarcia ofert „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt'
» Zamówienia publiczne Urzędu Miejskiego w Olecku
System BIP Inet