Ogłoszenie o zamówieniu 'Świadczenie usługi transportowej w zakresie dowożenia uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Olecko (...) w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024'

2022-06-27 1331
Art. czytany: 8595 razy

Ogłoszenie o zamówieniu 'Świadczenie usługi transportowej w zakresie dowożenia uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Olecko (...) w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024'

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: 'Świadczenie usługi transportowej w zakresie dowożenia uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Olecko z domu do szkoły i z powrotem wraz
z zapewnieniem im opieki w czasie dowożenia w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024
' zamieszczone jest na platformie zakupowej Gminy Olecko: https://umolecko.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html