A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Jednostki organizacyjne » Warsztat Terapii Zajęciowej w Olecku » Statut WTZ
Menu:
RODO
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Dostępność
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Raporty o stanie gminy
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Powszechny Spis Rolny w 2020 roku
Ostatnie 5 wiadomości:
» Nabór na stanowisko urzędnicze - główny księgowy
» OGŁOSZENIE BURMISTRZA OLECKA
» Karta informacyjna przedsięwzięcia z załącznikami
» Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
» Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista ds. promocji
Ilość wiadomości z działu ' Statut WTZ': 1
Statut WTZ

statut WTZ

STATUT
WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W OLECKU
Rozdział I
Postanowienia Ogólne
§ 1.
Warsztat Terapii Zajęciowej w Olecki, zwany dalej „WTZ”, jest jednostka organizacyjną Gminy Olecko, nie posiadającą osobowości prawnej.
§ 2.
1. Siedzibą WTZ jest miasto Olecko.
2. Obszar działania WTZ obejmuje Powiat Olecki.
§ 3.
WTZ działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa i niniejszego statutu.
Rozdział II
Przedmiot i zakres działalności
§ 4.
WTZ jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką stwarzająca osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.
Rozdział III
Organizacja i zarządzanie
§ 5.
1. WTZ kieruje Kierownik.
2. Kierownik jako pracodawca wykonuje wszelkie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników WTZ.
3. Organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników określa regulamin pracy WTZ.
§ 6.
Organizację wewnętrzną, szczegółowe zasady funkcjonowania oraz zakres działania poszczególnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny.
Rozdział IV
Gospodarka finansowa
§ 7.
1. WTZ jest jednostką sektora finansów publicznych, prowadzącą gospodarkę finansową zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi jednostek budżetowych oraz przepisami szczegółowymi dotyczącymi warsztatów terapii zajęciowej.
2. Podstawą gospodarki finansowej WTZ jest plan finansowy.
Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 8.
1. Statut WTZ nadaje Rada Miejska w Olecku.
2. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem maja zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.


Data wprowadzenia: 2013-08-27 1006
Data upublicznienia:
Art. czytany: 4476 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mariusz Niewiarowski
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Aktualności WTZ
Cele i zadania WTZ
Pracownie WTZ
Regulamin organizacyjny WTZ
Statut WTZ
Deklaracja Dostępności
RODO - klauzula informacyjna
Ostat. 10 wiadomości:

» Statut WTZ
System BIP Inet