ARCHIWUM z lat 2002 – 2022
    A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Druki do pobrania » Dowody osobiste
Menu:
RODO
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Olecka Rada Seniorów
Olecka Rada Młodzieżowa
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Dostępność
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
Raporty o stanie gminy
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Powszechny Spis Rolny w 2020 roku
Ostatnie 5 wiadomości:
» Oferta cenowa i zaproszenie do złożenia oferty
» Protokół nr BRM.0002.14.202.2022 61. sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 29 grudnia 2022 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku
» Protokół Nr BRM.0012.1.14.2022 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 20 grudnia 2022 roku
» Projekt uchwały Rady Miejskiej w Olecku w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Olecko w 2023 roku
» Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025
Ilość wiadomości z działu 'Dowody osobiste': 7
1  Formularz zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych
Druk dostępny w załączniku...
2020-01-16 1234 Czytano:1910 razy » Przeczytaj artykuł
2  Zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym
Druk zgłoszenia w załączniku...
2019-03-15 0843 Czytano:2308 razy » Przeczytaj artykuł
3  Zgłoszenie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym
Druk zgłoszenia w załączniku...
2019-03-15 0841 Czytano:2410 razy » Przeczytaj artykuł
4  Wniosek o udostepnienie dokumentacji zwiazanej z DO
Druk wniosku w załączniku...
2018-06-19 1330 Czytano:2599 razy » Przeczytaj artykuł
5  Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z RDO
Druk wniosku w załączniku...
2018-06-19 1329 Czytano:2621 razy » Przeczytaj artykuł
6  Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
Druk formularza w załączniku...
2018-06-19 1302 Czytano:3038 razy » Przeczytaj artykuł
7  WNIOSEK o wydanie dowodu osobistego
Druk wniosku w załączniku...
2015-03-17 1132 Czytano:12179 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Dowody osobiste
Podatki
Ewidencja Ludności
Warunki zabudowy
Dzierżawa, użyczenie
Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
Podziały nieruchomości
Stypendia Burmistrza
Honorowy patronat Burmistrza Olecka
Działalność gospodarcza
Zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Dodatki mieszkaniowe
Zajęcie pasa drogowego / udostępnienie nieruch. na potrzeby infrastruktury tech.
Ochrona środowiska
Przydział / zamiana mieszkań
Sprzedaż lokali mieszkalnych
Bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego
Udostępnianie informacji publicznej
Pomieszczenia gospodarcze/garaże
Zezwolenie na lokalizację / przebudowę zjazdu z drogi gminnej
Urząd Stanu Cywilnego
Licencje-promesy- na transport taksówką
Numeracja nieruchomości
Fundusz sołecki
Dodatki energetyczne
Odpady komunalne
Odpracowywanie zaległości czynszowych
Imprezy masowe
Zgromadzenia publicze
PALIWO: zwrot podatku akcyzowego
Nazewnictwo
Wniosek do projektu uchwały budżetowej
Monitoring wizyjny
Kolportaż materiałów promocyjnych
Oświadczenie majątkowe
Przeznaczenie terenu w planie/studium
lokalizacja w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń nie
Wniosek o wynajęcie świetlicy wiejskiej
wniosek o zajęcie gruntu na prawach wyłączności
Podkat. Archiwalne:
Numeracja nieruchomości
Wniosek Sołectwa do budżetu gminy
Ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie
Ewidencja obiektów świadczących usługi inne niż hotelarskie
Materiały pirotechniczne
Zbiórki publiczne
Szkody łowieckie
Ostat. 10 wiadomości:

» Formularz zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych
» Zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym
» Zgłoszenie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym
» Wniosek o udostepnienie dokumentacji zwiazanej z DO
» Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z RDO
» Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
» WNIOSEK o wydanie dowodu osobistego
System BIP Inet