A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Rada Miejska
Menu:
RODO - klauzule informacyjne
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Dostępność
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Powszechny Spis Rolny w 2020 roku
Ostatnie 5 wiadomości:
» Budowa gazociągu i przyłaczącza gazu prz ul. Orzeszkowa - decyzja celu publicznego
» Petycja w sprawie poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego
» Petycja o wyrażenie opinii rady gminy w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego
» UCHWAŁA Nr RIO.IV-0120-134/21 RIO w OLSZTYNIE z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Olecka sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu...
» Zapytanie ofertowe
Ilość wiadomości z działu 'Rada Miejska': 6
Informacja o terminie sesji

W dniu 30 kwietnia 2021 r. (piątek) o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku odbędzie się sesja Rady Miejskiej w zdalnym trybie obradowania.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
2. Przekazanie medalu „Zasłużony dla Olecka”.
3. Uwagi i wnioski Sołtysów, radnych Oleckiej Rady Młodzieżowej i Oleckiej Rady Seniorów oraz innych osób zainteresowanych, dotyczące projektów uchwał.
4. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) przekazania petycji według właściwości,
b) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w formie darowizny,
c) wykazu kąpielisk na terenie Gminy Olecko w roku 2021,
d) określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Olecko w roku 2021,
e) wyrażenia zgody na ponowne wynajęcie pomieszczeń gospodarczych, garaży i lokali użytkowych,
f) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
g) uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2024,
h) zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia wykonywania zadań własnych Gminy Olecko Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Olecku,
i) zmiany budżetu Gminy Olecko na 2021 rok,
j) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2021-2032.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie od ostatniej sesji.
7. Informacja Burmistrza Olecka o działalności w okresie między sesjami.
8. Stan przygotowania Gminy Olecko do sezonu letniego – referat Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji oraz Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa.
9. Oświadczenia i wystąpienia radnych.
10. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/ - / Alicja Stefanowska


Data wprowadzenia: 2021-04-20 1402
Data upublicznienia:
Art. czytany: 148 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Małgorzata Adameit
Rada Miejska w Olecku

Rada Miejska w Olecku

Rada Miejska jest organem uchwałodawczym i kontrolnym. W skład Rady Miejskiej w Olecku wchodzi 21 radnych.
Rada w celu wykonywania określonych zadań powołuje komisje. Komisje są organami Rady i jej podlegają.
Rada Miejska obraduje na sesjach, które są zwoływane przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.


Data wprowadzenia: 2003-07-23 1246
Data upublicznienia:
Art. czytany: 122026 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Alicja Mieszuk
» Plan pracy Rady Miejskiej w Olecku na 2021 rok
2021-02-15 0840
Plany pracy Rady Miejskiej oraz poszczególnych komisji dostępne są w za...
» Obsługa Rady Miejskiej
2003-09-22 1756
Rada w celu wykonywania określonych zadań powołuje komisje. Rada Miejs...
Pozostałe wiadomości:
» Plan pracy Rady Miejskiej w Olecku na 2018 rok
» Plan pracy Rady Miejskiej w Olecku na 2017 rok
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Przewodniczący Rady Miejskiej
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Wykaz radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Uchwały Rady Miejskiej
Projekty uchwał i stanowisk
Rezolucje, stanowiska i opinie Rady Miejskiej
Protokoły z sesji RM
Materiały sesyjne (kadencja 2018-2023)
Protokoły z posiedzeń komisji RM
Wnioski, interpelacje, oświadczenia i stanowiska radnych
Informacje radnych
Dyżury i spotkania radnych
Sprawy wniesione do Rady Miejskiej
Podkat. Archiwalne:
Statut gminy Olecko
Ostat. 10 wiadomości:

» Informacja o terminie sesji
» Rada Miejska w Olecku
» Plan pracy Rady Miejskiej w Olecku na 2021 rok
» Obsługa Rady Miejskiej
» Plan pracy Rady Miejskiej w Olecku na 2018 rok
» Plan pracy Rady Miejskiej w Olecku na 2017 rok
System BIP Inet