A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
RODO - klauzule informacyjne
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
Sprzedaż nieruchomości
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
» XXVII Sesja Rady Miejskiej w Olecku w dniu 29 maja 2020 r. - termin i porządek obrad
» Czasowy rejestr zdarzeń z XXVII sesji z dnia 29 maja 2020 r.
» Imienne wykazy głosowań radnych na sesji Rady Miejskiej w Olecku w dniu 29 maja 2020 r.
» obwieszczenie
 • Zamówienia publiczne
 • Roboty budowlane
 • Wyjaśnienie do SIWZ:Przetargu BZP Nr 600057-N-2019 z 20.09.2019 r. Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku przy ul. Zielonej 1.

  Wyjaśnienie do SIWZ:Przetargu BZP Nr 600057-N-2019 z 20.09.2019 r. Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku przy ul. Zielonej 1.

  BURMISTRZ OLECKA Olecko 8 października 2019 r.
  Plac Wolności 3
  19-400 Olecko
  W/g rozdzielnika
  BI.271.7.4.2019
  Dotyczy: Przetargu ogłoszonego w BZP Nr 600057-N-2019 z 20 września 2019 r. pn: Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku przy ul. Zielonej 1.

  Stosownie do art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych wykonawca zwrócił się o wyjaśnienie treści SIWZ w niżej wskazanym zakresie:

  Pytanie 1:
  Czy Zamawiający dopuszcza jako spełnienie warunku dot. doświadczenia zawodowego, wykazanie i udokumentowanie należytego wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert, co najmniej 2 zamówień w zakresie termomodernizacji budynku o wartości nie niższej niż 1 400 000,00 zł., w związku z tym, iż jest to przetarg na wykonanie zadania pn.: 'Modernizacja energetyczna...'
  Odpowiedź:
  Zgodnie ze SIWZ Rozdział V. ust. 1 pkt 1.3.1 „O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że wykonali należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia w zakresie budowy lub przebudowy obiektów budowlanych i wartości nie mniejszej niż 1 400 000 zł na każdym zadaniu” Zamawiający nie defnijuje zakresu budowy lub przebudowy, o ile wykonane prace mieszczą się w definicji określonej w Ustawie Prawo Budowlane art. 3 pkt. 7, 7a to Zamawiający uzna że warunek jest spełniony.
  Pozostałe warunki pozostają bez zmian.


  BURMISTRZ OLECKA  Otrzymują:
  wg rozdzielnika archiwalnego
  A/a  Data wprowadzenia: 2019-10-09 0810
  Data upublicznienia: 2019-10-09
  Art. czytany: 338 razy

  » Wyjasnienie do SIWZ - rozmiar: 338234 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Ostrowski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Wojciech Wiktorzak
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 69
  fax:87-520 25 58
  e-mail: [email protected]  Admin
  System BIP Inet