Wydawanie zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w Rejestrze Stanu Cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby

2015-04-14 0941
Art. czytany: 4833 razy

Gdzie możesz załatwić sprawę?
Zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w Rejestrze Stanu Cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby można uzyskać w każdym urzędzie stanu cywilnego. Wniosek o wydanie zaświadczenia możesz złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego w Olecku, Plac Wolności 1, pokój numer 4, telefon 87 523 30 61.


Jakie dokumenty powinieneś przygotować?
1. Jeżeli jesteś osobą, której zaświadczenie dotyczy lub jej wstępnym (matka, ojciec, babcia, dziadek), zstępnym (dzieci, wnuki), rodzeństwem, małżonkiem, przedstawicielem ustawowym, opiekunem powinieneś złożyć:
a) wniosek o wydanie zaświadczenia,
b) prawomocne postanowienie sądu o ustanowieniu opieki prawnej, w przypadku gdy jesteś opiekunem prawnym,
c) do wglądu – dokument tożsamości.

2. Jeżeli jesteś pełnomocnikiem powinieneś złożyć:
a) wniosek o wydanie zaświadczenia,
b) pełnomocnictwo,
c) do wglądu – dokument tożsamości pełnomocnika.

3. Jeżeli jesteś inną osobą powinieneś złożyć:
a) wniosek o wydanie zaświadczenia,
b) dokument wykazujący interes prawny,
c) do wglądu – dokument tożsamości.


Sprawę możesz także załatwić przez internet korzystając ze strony:
obywatel.gov.pl


Opłaty
1. Opłata skarbowa od wydania zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w Rejestrze Stanu Cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby wynosi 24,00 zł.
2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa wynosi 17,00 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).
Opłatę skarbową można uiścić bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Olecku, Plac Wolności 1 lub Plac Wolności 3 albo przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Olecku numer 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117.


Termin załatwienia
Niezwłocznie.


Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego.
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej.