Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

2015-02-06 1639
Art. czytany: 23649 razy

Szanowni Państwo!
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została powołana, aby pomagać Państwu w działaniach na rzecz trzeźwości rodzin, zapobiegania przemocy domowej oraz ochrony młodego pokolenia przed wszelkimi uzależnieniami.

W skład Komisji wchodzi 6 osób przeszkolonych w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Przewodniczącym Komisji jest Pan Dariusz Kosiński.

Wszelkie sprawy związane z nadużywaniem alkoholu, innych środków psychoaktywnych oraz przemocą w rodzinie można zgłaszać członkom komisji podczas dyżurów, które są pełnione w Urzędzie Miejskim w Olecku przy Placu Wolności 3 w pokoju nr 25 (II piętro), w każdą środę w godz. 15.45-16.45.


Co robimy?
- przyjmujemy wnioski o skierowanie na leczenie odwykowe
- prowadzimy postępowanie zmierzające do motywowania osób uzależnionych
- kierujemy wnioski do sądu o nałożenie obowiązku poddania się leczeniu

Masz problem – jesteśmy po to, by Cię wspierać!

Bliska Ci osoba lub ktoś z Twojego otoczenia nadużywa alkoholu lub pije w sposób problemowy – skontaktuj się z nami!


Wniosek o zobowiązanie do leczenia odwykowego
w załączniku