Ustawienie reklamy na terenach gminnych

2003-10-06 2059
Art. czytany: 10742 razy

Sprawę załatwia

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pokój nr 4, tel. 87 520 23 83.

Dokumenty od wnioskodawcy

Podanie o ustawienie reklamy na terenach gminnych powinno zawierać
1. Nazwę, adres oraz NIP wnioskodawcy.
2. Treść reklamy.
1. Szkic i wymiary reklamy.
2. Reklama jedno czy dwustronna.
3. Mapka lub szkic z proponowaną lokalizacją reklamy.

Forma załatwienia sprawy

Podpisanie umowy z Gminą Olecko.

Termin załatwienia sprawy

W ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Opłaty

- 96zł za metr kwadratowy reklamy jednostronnej oraz 22 proc pod. VAT za rok
- 96zł x 1,5 za metr kwadratowy reklamy dwustronnej oraz 22 proc. pod. VAT za rok

Podstawa Prawna


Uchwała Rady Miejskiej w Olecku nr XLVII/326/93 z 28 grudnia 1993 r.
Zarządzenie Burmistrza nr 204/08
z dnia 26 lutego 2008 r.