Informacja dla podatników

2007-01-09 1129
Art. czytany: 17574 razy

W dziale tym zamieszczone są wzory deklaracji i informacji podatkowych. Celem ich pobrania proszę wybrać właściwą dla siebie podkategorię z prawego menu.

Uwaga dla podatników składających deklaracje lub informacje podatkowe

Od 1 lipca 2019 r. będą obowiązywać nowe ogólnokrajowe formularze informacji i deklaracji podatkowych (informacje o gruntach, informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacje o lasach oraz deklaracje na podatek rolny, leśny i od nieruchomości).

Nowe formularze będą miały zastosowanie wyłącznie do informacji i deklaracji dotyczących podatków i opłat których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r.

Druki dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: https://www.podatki.gov.pl

Do informacji i deklaracji dotyczących podatków i opłat których obowiązek podatkowy powstał przed 1 lipca 2019 r. mają zastosowanie formularze dostępne w podkategoriach odpowiednio - Osoby prawne lub Osoby fizyczne