UCHWAŁA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 15 września 2022 r. w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu obligacji w wysokości 16.340.000,00 zł przez Gminę Olecko.

2022-09-19 1533
Art. czytany: 648 razy

Treść uchwały Nr RIO.IV-0120-277/22 w załączniku.