Ogłoszenie o zamówieniu pn.: Dostawa sprzętu wraz z oprogramowaniem oraz przeprowadzeniem szkoleń w celu podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Olecko (...)

2022-07-08 1156
Art. czytany: 1106 razy

Dostawa sprzętu wraz z oprogramowaniem oraz przeprowadzeniem szkoleń w celu podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Olecko w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach Pr

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: Dostawa sprzętu wraz z oprogramowaniem oraz przeprowadzeniem szkoleń w celu podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Olecko w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU

zamieszczone jest na platformie zakupowej Gminy Olecko: https://umolecko.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html