Unieważniony został otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu ekologii w 2021 roku

2021-07-27 1055
Art. czytany: 125 razy

Burmistrz zarządzeniem Nr ORN.0050.101.2021 unieważnił otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu ekologii w 2021 roku.

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ekologii w 2021 roku został unieważniony.
Burmistrz unieważnił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ekologii w 2021 r. ponieważ nie złożono żadnej oferty.

Treść zarządzenia w załączeniu.