Zawieszenie zajęć

2021-01-15 0740
Art. czytany: 15611 razy

zarządzenie wojewody

Informujemy, że decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego zostają nadal czasowo ograniczone zajęcia stacjonarne w Warsztacie Terapii Zajęciowej do dnia 25 kwietnia. Jednocześnie dopuszcza się aby w/w jednostka realizowała swoje zadania z wykorzystaniem metod i technik porozumiewania się na odległość.