Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalno-usługowego oraz zmiana sposobu użytkowania poddasza na cele mieszkalne Jaśki 18 gm. Olecko.

2021-01-14 1443
Art. czytany: 133 razy

Olecko, 14 stycznia 2021r.

BI.271.9.11.2020


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W dniu 14 stycznia 2021r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w przetargu nieograniczonym ogłoszonym w BZP Nr 760879-N-2020 z dnia 02.12.2020r. o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zmianami) - Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalno-usługowego oraz zmiana sposobu użytkowania poddasza na cele mieszkalne Jaśki 18 gm. Olecko

1. Działając na podstawie art. 92 ust.1 Prawa zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Zakład Ogólnobudowlany Sp. z o.o., ul. Ożarowska 59/76, 01-416 Warszawa.
Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. W postępowaniu zostały złożone następujące oferty:
Oferta nr 1
PROGEMA, Firma Remontowo-Budowlana, Marek Popławski, ul. Raczkowska 155b, 16-400 Suwałki
Punktacja w kryteriach:
Cena – 51,49 pkt
Okres gwarancji – 40,0 pkt
Łączna liczba uzyskanych punktów: 91,49 pkt
Oferta nr 2
Grundung Sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 8/210, 15-703 Białystok
Punktacja w kryteriach:
Cena – 49,06 pkt
Okres gwarancji – 40,0 pkt
Łączna liczba uzyskanych punktów: 89,06 pkt
Oferta nr 3
Zakład Budowlany, Stanisław Ryszkiewicz, Osiedle nad Legą 6/14, 19-400 Olecko
Punktacja w kryteriach:
Cena – 48,61 pkt
Okres gwarancji – 40,0 pkt
Łączna liczba uzyskanych punktów: 88,61 pkt
Oferta nr 4
PHU Marta Machaj, ul. Kościuszki 24/1, 19-300 Ełk Punktacja w kryteriach:
Cena – 51,60 pkt
Okres gwarancji – 40,0 pkt
Łączna liczba uzyskanych punktów: 91,60 pkt

Oferta nr 5
Zakład Ogólnobudowlany, Rzatkowski Paweł, ul. Wojska Polskiego 28, 16-400 Suwałki Punktacja w kryteriach:
Cena – 41,83 pkt
Okres gwarancji – 40,0 pkt
Łączna liczba uzyskanych punktów: 81,83 pkt
Oferta nr 6
Zakład Ogólnobudowlany, Andrzej Sitkowski, ul. Pogodna 44, 16-400 Suwałki
Punktacja w kryteriach:
Cena – 55,03 pkt
Okres gwarancji – 40,0 pkt
Łączna liczba uzyskanych punktów: 95,03 pkt
Oferta nr 7
Zakład Remontowo-Budowlany, Krzysztof Kulbacki, ul. Piękna 2A//18, 19-300 Ełk
Punktacja w kryteriach: nie podlega ocenie
Oferta nr 8
Firma Remontowo-Budowlana BUD-MAX, Janusz Bondziul, ul. Suwalska 84D, 19-300 Ełk
Punktacja w kryteriach:
Cena – 53,28 pkt
Okres gwarancji – 40,0 pkt
Łączna liczba uzyskanych punktów: 93,28 pkt
Oferta nr 9
Zakład Ogólnobudowlany Sp. z o.o., ul. Ożarowska 59/76, 01-416 Warszawa
Punktacja w kryteriach:
Cena – 60,00 pkt
Okres gwarancji – 40,0 pkt
Łączna liczba uzyskanych punktów: 100,0 pkt
Oferta nr 10
Zakład Ogólnobudowlany, Zdzisław Zawistowski, ul. Wodna 3/13, 19-400 Olecko
Punktacja w kryteriach:
Cena – 53,86 pkt
Okres gwarancji – 40,0 pkt
Łączna liczba uzyskanych punktów: 93,86 pkt