UCHWAŁA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 05 maja 2020 r. w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu obligacji w wysokości 11.500.000,00 zł przez Gminę Olecko.

2020-05-13 1032
Art. czytany: 1487 razy

Treść uchwały w załączniku