Gminne programy

2019-03-06 1655
Art. czytany: 14533 razy

Do kompetencji Rady Miejskiej należy uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Olecko oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Olecko.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Olecko na lata 2022-2025