Informacja z otwarcia ofert na wykonanie zamówienia na dostawę sprzętu technologii informacyjno - komunikacyjnej, oprogramowania oraz pozostałego wyposażenia na potrzeby uczestników projektu...

2018-09-25 1433
Art. czytany: 1933 razy

Treść informacji w załączniku