A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
RODO - klauzule informacyjne
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
Sprzedaż nieruchomości
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA dotycząca posiedzeń Komisji Rady Miejskiej – 18 lutego 2020 r.
» Budowa doziemnej sieci elektroenergetycznej w obrębie ewidencyjnym Gąski, gm. Olecko
» Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie turystyki w 2020 r.
» 1 - Mariusz Miłun - 10.02.2020 r.
» Dubiłowicz Natalia
 • Jak załatwić sprawę
 • A - H
 • Fundusz sołecki

  Sprawę załatwia:
  Wydział Organizacyjny i Nadzoru, pokój nr 13, tel. 87 520 20 38.

  Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim.
  2. Uchwała Rady Miejskiej w Olecku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

  Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku, są:
  - zadaniami własnymi gminy,
  - służą poprawie warunków życia mieszkańców,
  - zgodne ze strategią rozwoju gminy.
  Warunkiem wykorzystania przypadających sołectwu środków jest złożenie przez sołectwo Burmistrzowi Olecka wniosku, w terminie do 30 września danego roku, zawierającego wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji wraz z uzasadnieniem oraz zawierający rzetelne oszacowanie kosztów przedsięwzięć, przy czym koszty te nie mogą być wyższe niż kwota funduszu przypadająca sołectwu na dany rok.

  Dokumenty od wnioskodawcy:
  1. Wniosek sołectwa stanowiący załącznik do uchwały zebrania wiejskiego.
  2. Uchwała zebrania wiejskiego.
  3. Protokół z zebrania wiejskiego z listą obecności mieszkańców uprawnionych do głosowania na zebraniu wiejskim.

  Forma załatwienia sprawy:
  1. Ujęcie zadań w budżecie gminy.
  2. Wniosek może być odrzucony w sytuacji, gdy nie spełnia wymogów określonych ustawą.

  Termin załatwienia sprawy:
  Uchwalenie budżetu Gminy Olecko na dany rok przez Radę Miejską w Olecku.


  Data wprowadzenia: 2013-01-31 1418
  Data upublicznienia: 2013-01-31
  Art. czytany: 2881 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Alicja Mieszuk
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Wojciech Wiktorzak
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 69
  fax:87-520 25 58
  e-mail: orn1@olecko.eu  Admin
  System BIP Inet