A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
RODO - klauzule informacyjne
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
Sprzedaż nieruchomości
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA dotycząca posiedzeń Komisji Rady Miejskiej – 18 lutego 2020 r.
» Budowa doziemnej sieci elektroenergetycznej w obrębie ewidencyjnym Gąski, gm. Olecko
» Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie turystyki w 2020 r.
» 1 - Mariusz Miłun - 10.02.2020 r.
» Dubiłowicz Natalia
 • Jak załatwić sprawę
 • A - H
 • Dotacje na realizację zadań własnych gminy dla organizacji pozarządowych

  Sprawę załatwia

  Wydziały merytoryczne Urzędu Miejskiego w Olecku oraz jednostki organizacyjne.

  Dokumenty od wnioskodawcy

  Prawo ubiegania się o dotację z budżetu gminy na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy przysługuje podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku.
  Podstawą do ubiegania się o dotację z budżetu gminy jest wyodrębnienie w tym budżecie zadań do wykonania przez wyżej wymienione podmioty.

  Podmiot nie zaliczony do sektora finansów publicznych, ubiegający się o dotację na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych gminy, powinien spełniać następujące warunki:

  1.Wyznaczyć osobę odpowiedzialną za realizację i rozliczenie programu.
  2.Posiadać konto bankowe, NIP, REGON.
  3.Podać informacje dotyczące statusu prawnego podmiotu .
  4.Podać dokładną nazwę i adres podmiotu ubiegającego się o dotację.
  5.Przedstawić opis zadania publicznego .
  6.Przedstawić szacunkową kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego.
  Tryb postępowania

  Dotacja na dofinansowanie zadań publicznych może nastąpić na podstawie kilku trybów wymienionych w ustawie:

  1.Tryb główny-złożenie oferty o dofinansowanie zadania publicznego na podstawie ogłoszonego otwartego konkursu ofert. Oferty muszą być złożone zgodnie ze specyfikacją konkursową, m.in. na obowiązującym formularzu i w wyznaczonym terminie (art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).
  2. Złożenie wniosku z inicjatywy własnej-na podstawie art.12 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  3.Złożenie oferty na podstawie art.19a ustawy
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  Forma załatwienia

  Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy o udzielenie dotacji na realizację zadań gminy.

  Dotacja przekazywana jest w formie bezgotówkowej na wskazany w umowie rachunek bankowy.

  Terminy załatwienia sprawy

  Otwarty konkurs ofert ogłaszany jest po uchwaleniu przez Radę Miejską zadań do zlecenia jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na dany rok budżetowy.

  Zadania ogłaszane w trybie i na zasadach jak uchwała budżetowa (w uchwale budżetowej na dany rok).

  Podstawa prawna działania
  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


  Data wprowadzenia: 2003-09-22 1515
  Data upublicznienia: 2003-09-22
  Art. czytany: 7236 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: J. Kunicki
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Wojciech Wiktorzak
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 69
  fax:87-520 25 58
  e-mail: orn1@olecko.eu  Admin
  System BIP Inet