A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
RODO - klauzule informacyjne
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
Sprzedaż nieruchomości
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA dotycząca posiedzeń Komisji Rady Miejskiej – 18 lutego 2020 r.
» Budowa doziemnej sieci elektroenergetycznej w obrębie ewidencyjnym Gąski, gm. Olecko
» Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie turystyki w 2020 r.
» 1 - Mariusz Miłun - 10.02.2020 r.
» Dubiłowicz Natalia
 • Jak załatwić sprawę
 • A - H
 • Dowody osobiste

  Sprawę załatwia
  Pracownik dowodów osobistych, Plac Wolności 1, pok. 2, tel. 87 520 24 13.

  Wymagane dokumenty
  ➢ Wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w dowolnej siedzibie organu gminy bądź w formie dokumentu elektronicznego. druk wniosku
  ➢ Aktualna fotografia osoby, odpowiadająca wymogom zdjęcia jak do dokumentów paszportowych, tj. o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość i odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70 – 80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Fotografia powinna zostać wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek. Do wniosku o wydanie dowodu osobistego składanego w formie elektronicznej należy dołączyć plik zawierający aktualną fotografię osoby spełniającą wymogi zdjęcia jak do dokumentów paszportowych, o wymiarach co najmniej 492x633 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W przypadku osoby noszącej nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania można załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, wraz z zaświadczeniem o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej. W uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.

  ➢ Dotychczasowy dowód osobisty (w przypadku wymiany dowodu), a w razie jego utraty ważny paszport lub inny dokument zawierający fotografię – do wglądu.

  Wniosek o dowód musi złożyć każdy, kto:
  ➢ ukończył 18 lat i nie ma jeszcze dowodu osobistego,
  ➢ wymienia dowód osobisty w przypadku gdy:
  a) zmieniły się dane osobowe w obecnym dowodzie, na przykład nazwisko,
  b) zmienił się wygląd, na przykład po operacji plastycznej, co utrudnia albo niemożliwia rozpoznanie danej osoby,
  c) obecny dowód zagubił się, został zniszczony lub skradziony,
  d) certyfikaty w dowodzie zostały unieważnione, bo na przykład minął termin ich zawieszenia.

  Wniosek o dowód może złożyć każdy, kto:
  ➢ kończy 18 lat za mniej niż 30 dni,
  ➢ jest polskim obywatelem, który mieszka za granicą,
  ➢ jest rodzicem, opiekunem prawnym albo kuratorem i składa wniosek w imieniu:
  a) dziecka do 18 roku życia (przy składaniu wniosku w imieniu dziecka, które ukończyło 5 lat, dziecko musi być przy tym obecne),
  b) innej osoby całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionej.

  Wniosek o nowy dowód osobisty można złożyć w przypadku gdy:
  ➢ aktualny dowód nie jest e-dowodem, a dana osoba chce mieć e-dowód,
  ➢ posiadany e-dowód nie ma certyfikatu podpisu osobistego lub certyfikatu do logowania (czyli certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia),
  ➢ nie można złożyć podpisu osobistego lub się nim zalogować (uwierzytelnić).

  Dowód osobisty należy odebrać osobiście. Jeśli nie ma możliwości osobistego odbioru dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub z innego ważnego powodu, który wystąpił po złożeniu wniosku, można upoważnić inną osobę do odebrania dowodu. Należy przy tym powiadomić o tym urząd, który przyjął wniosek.

  Podczas odbioru dowodu w urzędzie można ustalić kody PIN:
  ➢ do logowania - 4-cyfrowy kod PIN 1,
  ➢ do podpisu osobistego - 6-cyfrowy kod PIN 2 (jeśli we wniosku zaznaczono odpowiednie pole).
  Razem z dowodem wydany zostanie kod PUK. Można też go nie odebrać. Kod będzie przechowywany w urzędzie, który wydał dowód osobisty.

  Jeśli dowód odbiera pełnomocnik, osoba wnioskująca o wydanie dowodu musi osobiście przyjść do urzędu aby:
  ➢ ustalić kod lub kody PIN,
  ➢ odebrać kod PUK.

  Opłaty
  Brak opłat.

  Forma załatwienia sprawy
  Wydanie dowodu osobistego.
  Organ gminy odmówi wydania dowodu osobistego, w następujących przypadkach:
  ➢ fotografia załączona do wniosku przesłanego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie spełnia ustawowych wymogów, określonych w art. 29 ustawy o dowodach osobistych,
  ➢ wnioskodawca złoży wniosek z naruszeniem innych przepisów ustawy
  Odmowa wydania dowodu osobistego nastąpi w formie decyzji administracyjnej, która posiada rygor natychmiastowej wykonalności

  Termin załatwienia
  Do 30 dni. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten zostanie wydłużony, o czym wnioskodawca zostanie powiadomiony.

  Tryb odwoławczy
  Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem Burmistrza Olecka w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

  Podstawa prawna
  ➢ Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.
  ➢ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.


  Data wprowadzenia: 2003-09-22 1510
  Data upublicznienia: 2003-09-22
  Art. czytany: 13994 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: J. Kunicki
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Wojciech Wiktorzak
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 69
  fax:87-520 25 58
  e-mail: orn1@olecko.eu  Admin
  System BIP Inet