A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
RODO - klauzule informacyjne
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
Sprzedaż nieruchomości
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA działaniach podejmowanych wobec Urzędu Miejskiego w Olecku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową - 2019 rok
» Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych rolnych położonych w obrębie Kijewo
» Malinowska Marta
» Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor w Wydziale Strategii i Rozwoju
» Informacja z otwarcia ofert dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Wykonanie kompleksowej usługi – pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego
 • AKTUALNOŚCI
 • Budowa doziemnej sieci elektroenergetycznej w obrębie ewidencyjnym Gąski, gm. Olecko

  Obwieszczenie Burmistrza Olecka

  BURMISTRZ OLECKA Olecko, 14 lutego 2020 r.
  BI.6733.4.2020
  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA
  Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49, 61 §4 kpa zawiadamiam, że w dniu 12 lutego 2018 r., na wniosek z dnia 05.02.2020 r., PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, działającej przez pełnomocnika Pana Janusza Topolskiego, 16-001 Kleosin, ul. Tuwima 17, zostało wszczęte postępowanie
  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej w której skład wchodzą: elektroenergetyczna doziemna linia kablowa SN-15kV, kontenerowe złącze kablowe SN-15kV, kontenerowa stacja transformatorowa SN/nN, elektroenergetyczne doziemne linie kablowe nN-0,4kV, stanowisko słupowe linii napowietrznej SN-15kV, stanowiska słupowe linii napowietrznej nN-0,4kV, w obrębie ewidencyjnym Gąski, gm. Olecko na działkach nr ewid. 145/6, 145/7, 145/9, 145/10, 145/11, 145/12, 145/13, 158, 160/3, 160/7, 160/10, 160/13, 160/14, 160/16, 160/17, 161, 162, 163/3, 163/4, 188/4, 188/31, 190, 191/1, 191/3, 191/9, 191/13, 191/19, 191/22, 191/24, 191/27, 191/30, 191/32, 191/34, 191/35, 191/36, 191/42, 191/44, 191/45, 192/2, 193/1, 193/4, 196/5, 196/8, 197/1, 197/3, 200/1, 201/1, 201/2, 202, 204, 205/2, 205/4, 205/5, 206, 222, 223, 224, 205/3, 251/1, 251/2, 251/3, 251/4, 3262/1, 3262/2, obręb Gąski, gm. Olecko.
  Zgodnie z art. 28 Kpa stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
  W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z wnioskiem, uzyskać wyjaśnienia
  w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miejskim w Olecku 19-400 Olecko,
  Plac Wolności 3, pok. nr 6, tel. (87) 520-21-57 w godz. 7.30-15.30.
  Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.


  Data wprowadzenia: 2020-02-14 1207
  Data upublicznienia: 2020-02-14
  Art. czytany: 56 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Sobolewski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Wojciech Wiktorzak
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 69
  fax:87-520 25 58
  e-mail: orn1@olecko.eu  Admin
  System BIP Inet