A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Statut Gminy Olecko
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
RODO - klauzule informacyjne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Planowanie przestrzenne
Dokumenty strategiczne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Kasprowicza 6/8 wraz z remontem lokali mieszkalnych na poddaszu w/w budynku
» Informacja z otwarcia ofert: BZP Nr 569141-N-2019 pn: Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Lega w mieście – Zwiększenie różnorodności biologicznej fauny i flory rzeki Lega w Olecku.
» Wykonanie wewn. inst. centralnego ogrzewania w zasobach komunalnych
» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi gminnej Nr 141028N dł. 1,497 km i odcinka drogi gminnej Nr 141038N od km 0+000 do km 0+286 w m. Możne Gmina Olecko.
» ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie dowozu uczniów do szkół w roku szkolnym 2019/2020
 • Zamówienia publiczne
 • Zakup usług
 • Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. ,,Obsługa techniczna wydarzenia Active Festival Olecko”

  Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.
  ,,Obsługa techniczna wydarzenia Active Festival Olecko”

  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  W załączeniu.
  2. Wymagany termin realizacji zamówienia: 16-17 sierpnia 2019 r.
  3. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium:
  Cena - 100 %.
  4. Opis sposobu przygotowania oferty:
  1) należy ją złożyć na załączonym formularzu,
  2) ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
  3) ma być napisane w języku polskim, czytelną i trwałą techniką, bez skreśleń,
  4) ma obejmować całość zamówienia.
  5. Miejsce i termin złożenia oferty:
  Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15 lipca 2019 r. do godz. 12.00.
  W siedzibie zamawiającego, tj. w Urzędzie Miejskim w Olecku, Plac Wolności 3, pokój Nr 3 (Punkt Obsługi Interesanta).
  Przyjmuje się również oferty przesłane pocztą na adres: Urząd Miejski w Olecku, Plac Wolności 3,
  19-400 Olecko, faxem na nr: 87 520 25 58 lub e – mail na adres: kjudycka@olecko.eu
  6. Miejsce i termin oceny złożonych ofert:
  Ocena złożonych ofert nastąpi w dniu 15 lipca 2019 r. o godz. 12.30 w siedzibie zamawiającego
  tj. w Urzędzie Miejskim w Olecku, Plac Wolności 1, pokój nr 05.
  7. Osobami uprawnionymi do udzielenia informacji w niniejszej sprawie są:
  1) Inspektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – Katarzyna Judycka – tel. 87 520 24 94;
  2) Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – Anna Mitin – tel. 87 520 08 55.
  Wydział Edukacji, Kultury i Sportu UM w Olecku, Plac Wolności 1, pokój nr 05 i 11.
  8. Informacje dotyczące realizacji zadania:
  Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa (zlecenie) w terminie 14 dni od wyboru oferty.
  9. Informacje dodatkowe:
  1) zamawiający zastrzega prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.



  W załączeniu:
  1) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
  2) druk ,,propozycji cenowej”,
  3) projekt umowy.


  Data wprowadzenia: 2019-07-05 1513
  Data upublicznienia: 2019-07-05
  Art. czytany: 174 razy

  » 1 - Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie - rozmiar: 467573 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - rozmiar: 1206622 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » 3 - Propozycja cenowa Wykonawcy - rozmiar: 87792 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » 3 - Propozycja cenowa Wykonawcy.pdf - rozmiar: 295935 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » 4 - PROJEKT umowy na obsługę techniczną - rozmiar: 1950783 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » 5 - załącznik do projektu umowy na obsługę techniczną - RIDERY ZESPOŁÓW - rozmiar: 11101709 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wojciech Wiktorzak
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117



  Urząd Miejski w Olecku



  Starostwo Powiatowe
  w Olecku





  Administrator BIP:
  Wojciech Wiktorzak
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 69
  fax:87-520 25 58
  e-mail: orn1@olecko.eu



































  Admin
  System BIP Inet