A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
RODO - klauzule informacyjne
Statut Gminy Olecko
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
Sprzedaż nieruchomości
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» uzgodnienia inwestycji
» Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dostawę wyposażenia sali integracji sensorycznej
» Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części III na dostawę pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni przyrodniczych
» pismo do RDOŚ w Olsztynie o zajęcie nowego stanowiska
» uzupełnienie raportu ooś
 • Zamówienia publiczne
 • Rozstrzygnięcia przetargów
 • Wybór najkorzystniejszej oferty - Zagospodarowanie plaży gminnej „Szyjka” w Olecku – zakres realizujący budżet obywatelski.

  Wybór najkorzystniejszej oferty - Zagospodarowanie plaży gminnej „Szyjka” w Olecku – zakres realizujący budżet obywatelski.

  BURMISTRZ OLECKA Olecko 14 lutego 2018 r.
  Plac Wolności 3
  19-400 Olecko
  W/g rozdzielnika
  BI.271.2.8.2018
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Dotyczy: Przetargu ogłoszonego w BZP Nr 501398-N-2018 z 5 stycznia 2018 r. pn: Zagospodarowanie plaży gminnej „Szyjka” w Olecku – zakres realizujący budżet obywatelski.

  Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami) zawiadamiam, że w przeprowadzonym przetargu wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: RICOLAND-DOM, Renata Górska, ul. Papiernia 4E, 16-400 Suwałki.
  1. Uzasadnienie wyboru: oferta uzyskała 100,00 pkt. w kryteriach oceny ofert – cena, okres gwarancji, termin realizacji.
  2. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
  3. Zamawiający powiadomi Wybranego Wykonawcę w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, o terminie zawarcia umowy.
  4. Adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania ofert:
  4.1 Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe, Mirosław Dębowski, ul. Norwida 8, 19-400 Olecko – punktacja:
  - cena wykonania zamówienia 27,41
  - okres gwarancji 12,00
  - termin wykonania – 0
  Łączna liczba uzyskanych punktów – 39,41
  4.2 RICOLAND-DOM, Renata Górska, ul. Papiernia 4E, 16-400 Suwałki. – punktacja:
  - cena wykonania zamówienia – 60,00
  - okres gwarancji – 20,00
  - termin wykonania – 20,00
  Łączna liczba uzyskanych punktów – 100,00.
  5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 zawiadamiam o odrzuceniu następujących ofert z udziału z przeprowadzonym postępowaniu: - NIE DOTYCZY
  6. Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1579 z póź. zmianami))-Dział XIX „Środki ochrony prawnej”.
  BURMISTRZ OLECKA


  Data wprowadzenia: 2018-02-14 1414
  Data upublicznienia: 2018-02-14
  Art. czytany: 283 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Ostrowski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Tomasz Bellon
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 68
  fax:87-520 25 58
  e-mail: admin@um.olecko.pl  Admin
  System BIP Inet