A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Planowanie przestrzenne
Dokumenty strategiczne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Protokół Nr ORN.0012.1.1.2018 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 23 stycznia 2018 r.
» Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Olecko na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2028...
» Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Olecko na 2018 rok.
» Modernizacja systemu ciepłowniczego Olecka polegającana budowie ciepłowni
» OBWIESZCZENIE STAROSTY OLECKIEGO
 • Zamówienia publiczne
 • Rozstrzygnięcia przetargów
 • Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia-Przebudowa boisk i bieżni przy Szkole Podstawowej nr 3 w Olecku

  Olecko 9 lutego 2018r

  BI.271.3.4.2018  Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami) informuję o unieważnieniu postepowania w przetargu nieograniczonym ogłoszonym w BZP pod numerem 507820-N-2018 z dnia 19-01-2018r o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Pzp pn: Przebudowa boisk i bieżni przy Szkole Podstawowej nr 3 w Olecku

  Uzasadnienie faktyczne:
  Do terminu składania ofert tj. 8.02.2018r wpłynęła jedna oferta REM-BUD Sp. z o.o., ul. Sejneńska 57, 16-400 Suwałki.
  Cena oferty brutto wynosi - 1.142.035,33PLN
  Kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi 925.619,55 PLN (brutto).

  Wobec powyższego kwota oferty znacznie przewyższa kwotę jaka Zamawiający przeznaczył na realizacje zadania.

  Uzasadnienie prawne:
  Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  W świetle powyższego przepisu zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  Data wprowadzenia: 2018-02-09 1411
  Data upublicznienia: 2018-02-09
  Art. czytany: 117 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Tomasz Kowalczyk
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Tomasz Bellon
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 68
  fax:87-520 25 58
  e-mail: admin@um.olecko.pl  Admin
  System BIP Inet