A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
RODO - klauzule informacyjne
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
Sprzedaż nieruchomości
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA dotycząca posiedzeń Komisji Rady Miejskiej – 18 lutego 2020 r.
» Budowa doziemnej sieci elektroenergetycznej w obrębie ewidencyjnym Gąski, gm. Olecko
» Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie turystyki w 2020 r.
» 1 - Mariusz Miłun - 10.02.2020 r.
» Dubiłowicz Natalia
 • Jak załatwić sprawę
 • W -
 • Wycinka drzew i krzewów- osoby fizyczne

  Zmiany w ustawie o ochronie przyrody - obowiązek zgłaszania wycinki drzew przez osoby fizyczne
  17 czerwca 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody, wprowadzająca zmiany w dotychczasowych przepisach dotyczących usuwania drzew. Zaostrza ona przepisy, które obowiązywały od 1 stycznia 2017 roku.
  Jedną z najważniejszych zmian jest wprowadzenie obowiązku zgłaszania przez osoby fizyczne zamiaru usunięcia drzewa na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
  Właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia do Burmistrza Olecka zamiar usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:
  a. 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
  b. 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
  c. 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.
  W terminie 21 dni od dnia zgłoszenia, zostaną przeprowadzone oględziny drzew ujętych w zgłoszeniu. Po dokonaniu oględzin, w terminie 14 dni od dnia oględzin, organ będzie mógł w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw (m. in. w przypadku lokalizacji drzewa na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na terenach objętych formami ochrony przyrody np. drzewa rosnącego na terenie Obszarów Chronionego Krajobrazu).
  Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę mającej związek z prowadzeniem działalności gospodarczej, realizowanej na części nieruchomości, na której rosło drzewo, które podlegało zgłoszeniu, organ, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nałoży na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.
  Usunięcie drzewa bez dokonania wymaganego zgłoszenia lub przed upływem terminu 14 dni od dnia przeprowadzonych oględzin skutkowało będzie wymierzeniem przez burmistrza administracyjnej kary pieniężnej.
  W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
  Przedsiębiorcy, instytucje oraz osoby fizyczne zamierzające usunąć drzewo na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej mają obowiązek uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa, jeśli jego obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:
  a. 80 cm - w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
  b. 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
  c. 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.
  Zmianie nie uległ zapis w ustawie o ochronie przyrody zwalniający z obowiązku uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

  Zgłoszenie do pobrania znajduje się na stronie internetowej- druki do pobrania- ochrona środowiska.

  Forma załatwienia sprawy

  1 Oględziny drzew.
  2 Spisanie protokołu z oględzin.

  Termin załatwienia sprawy

  Do 21 dni od daty wpłynięcia zgłoszenia do urzędu.

  Opłaty

  Opłata skarbowa
  - brak opłat

  Podstawa prawna

  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.


  Data wprowadzenia: 2017-09-18 1415
  Data upublicznienia: 2017-09-18
  Art. czytany: 1436 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Przemysław Drozd
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Wojciech Wiktorzak
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 69
  fax:87-520 25 58
  e-mail: orn1@olecko.eu  Admin
  System BIP Inet