A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Zamówienia publiczne
Menu:
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Planowanie przestrzenne
Dokumenty strategiczne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Protokół Nr ORN.0012.1.1.2018 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 23 stycznia 2018 r.
» Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Olecko na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2028...
» Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Olecko na 2018 rok.
» Modernizacja systemu ciepłowniczego Olecka polegającana budowie ciepłowni
» OBWIESZCZENIE STAROSTY OLECKIEGO
Ilość wiadomości z działu 'Zamówienia publiczne': 3
Unieważnienie postępowania: Przetargu ogłoszonego w BZP Nr 504586-N-2018 z 12 stycznia 2018 r. pn: Przebudowa targowiska miejskiego w Olecku.

Unieważnienie postępowania: Przetargu ogłoszonego w BZP Nr 504586-N-2018 z 12 stycznia 2018 r. pn: Przebudowa targowiska miejskiego w Olecku.

BURMISTRZ OLECKA Olecko 6 lutego 2018 r.
Plac Wolności 3
19-400 Olecko


BI.271.1.5.2018

Dotyczy: Przetargu ogłoszonego w BZP Nr 504586-N-2018 z 12 stycznia 2018 r. pn: Przebudowa targowiska miejskiego w Olecku.

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) unieważniam postępowanie o zamówienie publiczne gdyż cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Burmistrz OleckaData wprowadzenia: 2018-02-06 1317
Data upublicznienia:
Art. czytany: 1229 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Ostrowski
Informacja z otwarcia ofert: Przetargu ogłoszonego w BZP Nr 504586-N-2018 z 12 stycznia 2018 r. pn: Przebudowa targowiska miejskiego w Olecku.

Informacja z otwarcia ofert: Przetargu ogłoszonego w BZP Nr 504586-N-2018 z 12 stycznia 2018 r. pn: Przebudowa targowiska miejskiego w Olecku.

BURMISTRZ OLECKA Olecko 6 lutego 2018 r.
Plac Wolności 3
19-400 Olecko


BI.271.1.4.2018
Informacja z otwarcia ofert.

Dotyczy: Przetargu ogłoszonego w BZP Nr 504586-N-2018 z 12 stycznia 2018 r. pn: Przebudowa targowiska miejskiego w Olecku.

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) informuję:

1. Kwotę jąką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia – 2 235 466,00 PLN (brutto).
2. Adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, cena, okres gwarancji, trmin realizacji:
2.1 Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, Mirosław Dębowski, ul. Norwida 8, 19-400 Olecko; Transport Ciężarowy, Krzysztof Dębowski ul. Wieniawskiego 6, 19-400 Olecko; Zakład Ogólnobudowlany, Edward Luto, ul. Kochanowskiego 6, 19-400 Olecko – cena wykonania zamówienia 3 550 000,00 PLN, okres gwarancji 36 miesięcy, termin wykonania zamówienia 28.09.2018 r.

W związku z powyższym, Wykonawcy winni w terminie trzech dni przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy Pzp (załącznik nr 4). - Rozdział VII ust. 2 SIWZ,


Burmistrz Olecka
Data wprowadzenia: 2018-02-06 1312
Data upublicznienia:
Art. czytany: 1202 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Ostrowski
» Przetargi Urzędu Miejskiego w Olecku
2003-07-04 1015
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Leasing
Roboty budowlane
Zakup usług
Zakup materiałów
Dzierżawa
Najem
Rozstrzygnięcia przetargów
Sprzedaż
Dostawy
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Ostat. 10 wiadomości:

» Unieważnienie postępowania: Przetargu ogłoszonego w BZP Nr 504586-N-2018 z 12 stycznia 2018 r. pn: Przebudowa targowiska miejskiego w Olecku.
» Informacja z otwarcia ofert: Przetargu ogłoszonego w BZP Nr 504586-N-2018 z 12 stycznia 2018 r. pn: Przebudowa targowiska miejskiego w Olecku.
» Przetargi Urzędu Miejskiego w Olecku
System BIP Inet