A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Zamówienia publiczne
Menu:
Statut Gminy Olecko
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
RODO - klauzule informacyjne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Planowanie przestrzenne
Dokumenty strategiczne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
ŁAWNICY
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Budowa elektroenergetycznej doziemnej linii kablowej SN 15kV, doziemnej linii kablowej nN 0,4kV, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN, w obrębie ewid. Możne i Olecko 2, gm. Olecko.
» NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE podinspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Olecku
» Wyjaśnienie treści SIWZ „Modernizacja i rozwój sieci oświetlenia ulicznego w gminie Olecko na potrzeby podniesienia jej efektywności w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego”
» 32 – Mariusz Miłun – 12.11.2019 r
» Oświadczenie Radnej Renaty Małgorzaty Maciąg
Ilość wiadomości z działu 'Zamówienia publiczne': 2
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert „Modernizacja i rozwój sieci oświetlenia ulicznego w gminie Olecko.'

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert „Modernizacja i rozwój sieci oświetlenia ulicznego w gminie Olecko.'

Olecko, dnia 8 listopada 2019 r.


Wykonawcy (uczestnicy postępowania)


Znak: GKO.271.3.2018

Dotyczy: dialogu konkurencyjnego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego inwestycji pod nazwą „Modernizacja i rozwój sieci oświetlenia ulicznego w gminie Olecko na potrzeby podniesienia jej efektywności w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego”

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert

Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843; dalej: Pzp), w związku z koniecznością sporządzenia ofert z uwzględnieniem odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 29 listopada 2019 r., godz. 9.00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 9.30.


Wobec powyższego odpowiedniej zmianie w zakresie daty składania/otwarcia ofert ulega również treść SIWZ w punktach: IX.8 i X.


Data wprowadzenia: 2019-11-08 1306
Data upublicznienia:
Art. czytany: 448 razy

» Zawiadomienie o przedłużeniu terminu - rozmiar: 219527 bajtów
Typ pliku: application/pdf
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Kamil Gajewski
Zamówienia publiczne Urzędu Miejskiego w Olecku

Sprzedaż nieruchomości >>>
Roboty budowlane >>>
Zakup usług >>>
Zakup materiałów >>>
Dzierżawa >>>
Najem >>>
Rozstrzygnięcia przetargów>>>


Przetargi, które odbyły się przed 1 lipca 2003 r. dostępne są na stronie WWW Urzędu Miejskiego w OleckuRegulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro bez podatku od towarów i usług w Urzędzie Miejskim w OleckuData wprowadzenia: 2003-07-04 1015
Data upublicznienia:
Art. czytany: 304562 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: J. Kunicki
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Leasing
Roboty budowlane
Zakup usług
Zakup materiałów
Dzierżawa
Najem
Rozstrzygnięcia przetargów
Sprzedaż
Dostawy
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Emisja obligacji
Ostat. 10 wiadomości:

» Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert „Modernizacja i rozwój sieci oświetlenia ulicznego w gminie Olecko.'
» Zamówienia publiczne Urzędu Miejskiego w Olecku
System BIP Inet