A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Jednostki organizacyjne » Warsztat Terapii Zajęciowej w Olecku » Statut WTZ
Menu:
Aktualności
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Prawo lokalne
Budżet i finanse (podatki)
Planowanie przestrzenne
Dokumenty strategiczne
Sprzedaż nieruchomości
Zamówienia publiczne
Postępowanie środowiskowe
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Budowa energetycznej linii kablowej nN 0,4 kV na potrzeby oświetlenia ulic powiatowych w m. Olecko, ul.Wiśniowa i ul.Łąkowa, gm Olecko
» ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.137.2017 BURMISTRZA OLECKA z dnia 10.10.2017 r. w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna
» ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.136.2017 BURMISTRZA OLECKA z dnia 10.10.2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na hejnał gminy Olecko
» ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.135.2017 BURMISTRZA OLECKA z dnia 10.10.2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok
» 440. Wojciech Rejterada - 10.10.2017 r.
Ilość wiadomości z działu ' Statut WTZ': 1
Statut WTZ

statut WTZ

STATUT
WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W OLECKU
Rozdział I
Postanowienia Ogólne
§ 1.
Warsztat Terapii Zajęciowej w Olecki, zwany dalej „WTZ”, jest jednostka organizacyjną Gminy Olecko, nie posiadającą osobowości prawnej.
§ 2.
1. Siedzibą WTZ jest miasto Olecko.
2. Obszar działania WTZ obejmuje Powiat Olecki.
§ 3.
WTZ działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa i niniejszego statutu.
Rozdział II
Przedmiot i zakres działalności
§ 4.
WTZ jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką stwarzająca osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.
Rozdział III
Organizacja i zarządzanie
§ 5.
1. WTZ kieruje Kierownik.
2. Kierownik jako pracodawca wykonuje wszelkie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników WTZ.
3. Organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników określa regulamin pracy WTZ.
§ 6.
Organizację wewnętrzną, szczegółowe zasady funkcjonowania oraz zakres działania poszczególnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny.
Rozdział IV
Gospodarka finansowa
§ 7.
1. WTZ jest jednostką sektora finansów publicznych, prowadzącą gospodarkę finansową zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi jednostek budżetowych oraz przepisami szczegółowymi dotyczącymi warsztatów terapii zajęciowej.
2. Podstawą gospodarki finansowej WTZ jest plan finansowy.
Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 8.
1. Statut WTZ nadaje Rada Miejska w Olecku.
2. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem maja zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.


Data wprowadzenia: 2013-08-27 1006
Data upublicznienia:
Art. czytany: 1407 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mariusz Niewiarowski
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Cele i zadania WTZ
Pracownie WTZ
Z życia WTZ
Regulamin organizacyjny WTZ
Statut WTZ
Ostat. 10 wiadomości:

» Statut WTZ
System BIP Inet