A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016 (arch.)
Menu:
Aktualności
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Prawo lokalne
Budżet i finanse (podatki)
Planowanie przestrzenne
Dokumenty strategiczne
Sprzedaż nieruchomości
Zamówienia publiczne
Postępowanie środowiskowe
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Budowa energetycznej linii kablowej nN 0,4 kV na potrzeby oświetlenia ulic powiatowych w m. Olecko, ul.Wiśniowa i ul.Łąkowa, gm Olecko
» ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.137.2017 BURMISTRZA OLECKA z dnia 10.10.2017 r. w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna
» ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.136.2017 BURMISTRZA OLECKA z dnia 10.10.2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na hejnał gminy Olecko
» ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.135.2017 BURMISTRZA OLECKA z dnia 10.10.2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok
» 440. Wojciech Rejterada - 10.10.2017 r.
Ilość wiadomości z działu 'Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016': 22
1  Strona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej
Strona WWW Państwowej Komisji Wyborczej...
2016-05-12 0735 Czytano:1415 razy » Przeczytaj artykuł
2  ZARZĄDZENIE NR 142 WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO z dnia 10 maja 2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Olecku
Treść zarządzenia w załączniku...
2016-05-12 0740 Czytano:1381 razy » Przeczytaj artykuł
3  KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 10 maja 2016 r. o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej
Treść komunikatu w załączniku...
2016-05-12 0805 Czytano:1280 razy » Przeczytaj artykuł
4  INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 10 maja 2016 r. o ustalonym sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Olecku...
Treść informacji w załączniku...
2016-05-12 0807 Czytano:1181 razy » Przeczytaj artykuł
5  INFORMACJA BURMISTRZA OLECKA z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie podania do wiadomości publicznej wykazu tablic informacyjnych, przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń...
Treść informacji w załączniku...
2016-05-13 1106 Czytano:1246 razy » Przeczytaj artykuł
6  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OLECKA z dnia 19 maja 2016 r. o numerze i granicy okręgu wyborczego, liczbie radnych wybieranych w tym okręgu wyborczym...
Treść obwieszczenia w załączniku...
2016-05-19 1116 Czytano:1208 razy » Przeczytaj artykuł
7  INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 30 maja 2016 r. o uzupełnieniu składu terytorialnej komisji wyborcze.i
Treść informacji w załączniku...
2016-05-31 0740 Czytano:1200 razy » Przeczytaj artykuł
8  POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Olecku
Treść postanowienia w załączniku...
2016-06-06 1458 Czytano:1265 razy » Przeczytaj artykuł
9  KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 6 czerwca 2016 r. miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, biorących udział w wyborach...
Treść komunikatu w załączniku...
2016-06-06 1502 Czytano:1198 razy » Przeczytaj artykuł
10  INFORMACJA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OLECKU O SKŁADZIE, SIEDZIBIE I PEŁNIONYCH DYŻURACH
Treść informacji w załączniku...
2016-06-10 1224 Czytano:1206 razy » Przeczytaj artykuł
11  ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.90.2016 BURMISTRZA OLECKA z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego
Treść zarządzenia w załączniku...
2016-06-24 1225 Czytano:726 razy » Przeczytaj artykuł
12  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OLECKA z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie informacji o numerze i granicach obwodu głosowania ...
Treść obiweszczenia w załączniku...
2016-06-24 1226 Czytano:730 razy » Przeczytaj artykuł
13  INFORMACJA Miejskiej Komisji Wyborczej w Olecku z dnia 24 czerwca 2016 r.
Treść informacji w załączniku...
2016-06-24 1437 Czytano:700 razy » Przeczytaj artykuł
14  OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Olecku z dnia 24 czerwca 2016 r.
Treść obwieszczenia w załączniku...
2016-06-24 1509 Czytano:807 razy » Przeczytaj artykuł
15  INFORMACJA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OLECKU z dnia 4 lipca 2016 r. o uzupełnieniu składu obwodowej komisji wyborczej
Treść informacji oraz wzór zgłoszenia w załączniku...
2016-07-04 0924 Czytano:644 razy » Przeczytaj artykuł
16  Uchwała Nr 5/2016 Miejskiej Komisji Wyborczej w Olecku z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej
Treść uchwały w załączniku...
2016-07-11 1121 Czytano:729 razy » Przeczytaj artykuł
17  Skład Obwodowej Komisji Wyborczej wraz z funkcjami
Treść informacji w załączniku...
2016-07-14 1451 Czytano:667 razy » Przeczytaj artykuł
18  INFORMACJA o godzinach pracy Okręgowej Komisji Wyborczej w dniu 31.07.2016 r.
Treść informacji w załączniku...
2016-07-25 0956 Czytano:647 razy » Przeczytaj artykuł
19  INFORMACJA o dyżurach Miejskiej Komisji Wyborczej w dniu 31.07.2016 r.
Treść informacji w załączniku...
2016-07-25 0958 Czytano:714 razy » Przeczytaj artykuł
20  INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU W WYBORACH DO RAD GMIN I MIAST NIEBĘDĄCYCH MIASTAMI NA PRAWACH POWIATU
Treść informacji w załączniku...
2016-07-26 1424 Czytano:669 razy » Przeczytaj artykuł
21  INFORMACJA o wyłożeniu do wglądu spisu osób uprawnionych do udziału w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Olecku
Treść informacji w załączniku...
2016-07-28 1240 Czytano:625 razy » Przeczytaj artykuł
22  OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 1 sierpnia 2016 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Olecku przeprowadzonych w dniu 31 lipca 2016 r.
Treść obwieszczenia w załączniku...
2016-08-01 1412 Czytano:730 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości normalne
Ostat. 10 wiadomości z archiwum:

» Strona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej
» ZARZĄDZENIE NR 142 WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO z dnia 10 maja 2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Olecku
» KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 10 maja 2016 r. o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej
» INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 10 maja 2016 r. o ustalonym sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Olecku...
» INFORMACJA BURMISTRZA OLECKA z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie podania do wiadomości publicznej wykazu tablic informacyjnych, przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń...
» OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OLECKA z dnia 19 maja 2016 r. o numerze i granicy okręgu wyborczego, liczbie radnych wybieranych w tym okręgu wyborczym...
» INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 30 maja 2016 r. o uzupełnieniu składu terytorialnej komisji wyborcze.i
» POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Olecku
» KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 6 czerwca 2016 r. miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, biorących udział w wyborach...
» INFORMACJA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OLECKU O SKŁADZIE, SIEDZIBIE I PEŁNIONYCH DYŻURACH
System BIP Inet