A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Wydziały Urzędu Miejskiego » Audytor wewnętrzny
Menu:
Statut Gminy Olecko
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
RODO - klauzule informacyjne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Planowanie przestrzenne
Dokumenty strategiczne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
ŁAWNICY
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o możliwości „samozgłoszenia” do składu obwodowej komisji wyborczej
» Sprawa wniesiona do Rady Miejskiej Nr ORN.0008.8.2019
» Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej rolnej położonej w Plewkach
» Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej rolnej położonej w Zatykach
» Ogłoszenie o zamówieniu nr 589070-N-2019: Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Lega w mieście – Zwiększenie różnorodności biologicznej fauny i flory rzeki Lega w Olecku z podziałem na części.
Ilość wiadomości z działu 'Audytor wewnętrzny': 2
Audytor wewnętrzny

Audytor wewnętrzny - Małgorzata Delegacz

Kontakt:
Urząd Miejski
Plac Wolności 1
19-400 Olecko
pok. 1
tel. 087 520 49 57, 570 100 913


Data wprowadzenia: 2006-11-29 1305
Data upublicznienia:
Art. czytany: 7926 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Tomasz Bellon
Zadania audytora wewnętrznego

Do zadań Audytora Wewnętrznego należy, w szczególności:
1) opracowywanie, w porozumieniu z burmistrzem rocznego planu audytu wewnętrznego oraz sporządzanie sprawozdań z jego realizacji;
2) przeprowadzanie zadań zapewniających, zgodnie z planem audytu w urzędzie oraz
w jednostkach organizacyjnych, w celu przedstawienia burmistrzowi niezależnej i obiektywnej oceny adekwatności, skuteczności i efektywności funkcjonowania kontroli zarządczej, w tym w zakresie funduszy strukturalnych;
3) przeprowadzanie innych zadań poza planem audytu wewnętrznego;
4) wykonywanie czynności doradczych oraz składanie wniosków mających na celu usprawnienie działalności jednostki;
5) przeprowadzanie czynności sprawdzających w celu dokonania oceny realizacji zaleceń audytu;
6) prowadzenie akt stałych i akt bieżących audytu wewnętrznego;
7) opracowywanie i aktualizowanie wewnętrznych regulacji związanych z funkcjonowaniem audytu wewnętrznego w gminie;
8) analiza oświadczeń o stanie kontroli zarządczej.


Podstawa prawna audytu wewnętrznego:

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zm. ).

2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania
i dokumentowania audytu wewnętrznego (Dz. U. z 2010 r. Nr 21, poz. 108).

3. Komunikat Nr 16/20065 Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie ogłoszenia „Kodeksu etyki audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych”
i „Karty audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych”(Dz. Urz. Min. Fin. Nr 9, poz. 70).

4. Komunikat Nr 8 Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin.
z 2010 r. Nr 5, poz. 24).

5. Zarządzenie Nr ORN.0050.185.2011 Burmistrza Olecka z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zasad zarządzania audytem wewnętrznym w Gminie Olecko.Data wprowadzenia: 2012-05-16 0745
Data upublicznienia:
Art. czytany: 7023 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Tomasz Bellon
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
2011 rok
2010 rok
2009 rok
2008 rok
2007 rok
Ostat. 10 wiadomości:

» Audytor wewnętrzny
» Zadania audytora wewnętrznego
System BIP Inet