A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Jednostki organizacyjne » Warsztat Terapii Zajęciowej w Olecku » Cele i zadania WTZ
Menu:
Aktualności
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Prawo lokalne
Budżet i finanse (podatki)
Planowanie przestrzenne
Dokumenty strategiczne
Sprzedaż nieruchomości
Zamówienia publiczne
Postępowanie środowiskowe
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Budowa energetycznej linii kablowej nN 0,4 kV na potrzeby oświetlenia ulic powiatowych w m. Olecko, ul.Wiśniowa i ul.Łąkowa, gm Olecko
» ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.137.2017 BURMISTRZA OLECKA z dnia 10.10.2017 r. w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna
» ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.136.2017 BURMISTRZA OLECKA z dnia 10.10.2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na hejnał gminy Olecko
» ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.135.2017 BURMISTRZA OLECKA z dnia 10.10.2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok
» 440. Wojciech Rejterada - 10.10.2017 r.
Ilość wiadomości z działu 'Cele i zadania WTZ': 1
Cele i zadania Warsztatu Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką, stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

1. Realizacja przez WTZ celu, odbywa się przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej, zmierzających do
rozwijania:
1) umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej,
2) psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.

WTZ realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia - na miarę jej indywidualnych możliwości.

2. Realizacja przez WTZ zadań, odbywa się poprzez:
1) ogólne usprawnianie;
2) rozwijanie umiejętności, w tym wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, przy zastosowaniu różnych technik terapii zajęciowej;
3) przygotowanie do życia w środowisku społecznym, w szczególności poprzez rozwój umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach oraz rozwój innych umiejętności niezbędnych w niezależnym życiu, a także poprawę kondycji psychicznej i fizycznej;
4) rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy;
5) rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających podjęcie pracy w zakładzie aktywności zawodowej lub innej pracy zarobkowej, albo szkolenia zawodowego.

Zadania Warsztatu Terapii Zajęciowej obejmują w szczególności:
1) stymulację rozwoju psychoruchowego, intelektualnego oraz społecznego uczestnika;
2) wyrabianie wrażliwości i sprawności w zakresie zmysłów oraz ich zintegrowanego funkcjonowania;
3) terapię psychologiczną;
4) terapię logopedyczną;
5) rozwijanie dojrzałości społecznej, w tym sprawności w samoobsłudze, zaradności osobistej i umiejętności współpracy i pełnienia różnych ról społecznych również w warunkach integracji;
6) rozwijanie umiejętności wykonywania różnych czynności wynikających z form terapii zajęciowej;
7) tworzenie warunków rozbudzania oraz zdobywania w zakresie ekspresji twórczej, kontaktu z kulturą oraz udział w rekreacji, w tym turystyce i sporcie;
8) usprawnianie ruchowe;
9) opiekę dostosowaną do potrzeb wynikających z wielorakiej niepełnosprawności, w szczególności: przemieszczanie, czynności fizjologiczne, utrzymanie higieny, spożywanie pokarmów, ubieranie, rozbieranie, ochronę przed niebezpieczeństwem, transport w miarę potrzeb i możliwości;
10) działania ułatwiające włączanie osób niepełnosprawnych, indywidualnie i grupowo, w życie środowiska lokalnego;
11) wspieranie psychiczne oraz poradnictwo życiowe dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin;
12) współpraca z różnymi służbami spoza WTZ w kompleksowym oddziaływaniu rehabilitacyjnym, psychofizycznym, edukacyjnym, opiekuńczym;
13) określanie potrzeb życiowych uczestników WTZ i przyczynianie się do tworzenia dla nich odpowiednich ofert aktywności, pomocy i wsparcia, w otwartym środowisku;
14) popularyzowanie potencjalnych możliwości i prawa do godnego życia osób niepełnosprawnych, m.in. przez organizowanie 'otwartych drzwi', wystaw, kiermaszy, prezentacji, uczestniczenie w życiu lokalnej społeczności, w imprezach zewnętrznych, delegowanie uczestników do kontaktów z władzami itd.Data wprowadzenia: 2004-12-30 0904
Data upublicznienia:
Art. czytany: 24663 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Kierownik WTZ
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Cele i zadania WTZ
Pracownie WTZ
Z życia WTZ
Regulamin organizacyjny WTZ
Statut WTZ
Ostat. 10 wiadomości:

» Cele i zadania Warsztatu Terapii Zajęciowej
System BIP Inet