Wydziały Urzędu Miejskiego

2003-08-30 0953
Art. czytany: 87591 razy

» Wydział Organizacyjny i Nadzoru
» Wydział Finansowy
» Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa
» Wydział Budownictwa, Inwestycji i Planowania
» Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
» Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
» Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
» Wydział Dochodów i Egzekucji
» Wydział Strategii i Rozwoju
» Urząd Stanu Cywilnego
» Audytor wewnętrzny
» Pion ochrony informacji niejawnych