Budynek PWiK Sp. z o.o.

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


2003-08-27 1740
Art. czytany: 30315 razy

ul. Tunelowa 17 19-400 Olecko tel./fax 087 523 00 97 http://pwik.olecko.pl Email:pwik@pwik.olecko.pl


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstało w wyniku podziału Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach w 1992 roku (Akt Notarialny Rep. A nr 13503/92). Przedsiębiorstwo posiada wpis w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Numer KRS 0000168105 W dniu utworzenia Spółki kapitał zakładowy wynosił 1.169.000 zł i dzielił się na 2.338 udziałów po 500 zł. Obecnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 32 630 000 zł i dzieli się na 65 260 udziałów po 500 zł. Wszystkie udziały należą do Gminy Olecko

PREZES: inż. Sławomir Karol Szerel

WICEPREZES: Henryk Trznadel
GŁÓWNA KSIĘGOWA / PROKURENT: Marta Eugenia Prawda
Godz. pracy:
Poniedziałek - Piątek 7:00-15.00

tel. alarmowy czynny całą dobę: 994 lub 600-057-111