Wyjaśnienie do ogłoszenie o zmówieniu nr 664150-N-2018: Zagospodarowanie plaży gminnej SZYJKA w Olecku

2019-01-11 1448
Art. czytany: 443 razy

Wyjaśnienie do ogłoszenie o zmówieniu nr 664150-N-2018: Zagospodarowanie plaży gminnej SZYJKA w Olecku

BURMISTRZ OLECKA Olecko 11 stycznia 2019 r.
Plac Wolności 3
19-400 Olecko

W/g rozdzielnika

BI.271.2.21.2018

Dotyczy: Przetargu ogłoszonego w BZP Nr 664150-N-2018 z 24 grudnia 2018 r. pn: Zagospodarowanie plaży gminnej SZYJKA w Olecku.

Stosownie do art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych wykonawca zwrócił się o wyjaśnienie treści SIWZ w niżej wskazanym zakresie:
Pytanie 1:
„proszę o dokładne określenie wyposażenia toalety publicznej, rodzaj ogrzewania (podłogowe lub grzejniki elektryczne) oraz wykończenie ścian zewnętrznych i wewnętrznych - na podstawie załączonej dokumentacji producent architektury miejskiej nie ma możliwości złożenia rzetelnej oferty cenowej”
Odpowiedź:
Toaleta jednokabinowa, przystosowa dla osób niepełnosprawnych, wraz z instalacjami wewnętrznymi i pełnym wyposażeniem (w tym ogrzewanie podłogowe lub grzejnik). Konstrukcja toalety stalowa z poszyciem ścian i dachu z płyt warstwowych. Wykończenie wnętrza w pełni zmywalne w standardzie „anty-wandal”. Standard elewacji: „grey-stone” (płyty granitowe polerowane) z dodatkową impregnacją anty-graffiti. Drzwi wejściowe zadaszone, bez opcji automatu wrzutowego (toaleta bezpłatna), zgodnie z przyjętym rozwiązaniem referencyjnym: toaleta publiczna Budotechnika WC MINI Basic model Grey-Stone (lub rozwiązaniem równoważnym pod względem estetycznym, technicznym i użytkowym, zaakceptowane przez architekta).
Pytanie 2:
„proszę o określenie z jakiego materiału mają zostać wykonane elementy dydaktyczne w postaci figur zwierząt”
Odpowiedź:
Modele figur zwierząt powinny charakteryzować się:
- Trwałością – odporność na czynniki zewnętrzne, takie jak: temperatura, opady, wilgoć, środki chemiczne, uszkodzenia mechaniczne itd.(np. stopy metali),
- Proporcjonalność – modele wiernie przestrzegające proporcji i rzeczywistej wielkości;
- Estetyczność – modele powinny być wykonane starannie, z dbałością o komfort dotyku niewidomego;
- Komunikatywność – modele powinny łatwo trafiać do wyobraźni niewidomego.
Pytanie 3:
„proszę o określenie konstrukcji dachu na wiacie widokowej, zgodnie z projektem konstrukcji ma zostać wykonany z desek gr. 4,3 cm oraz pokryty blacha tytan-cynk na tzw. „rąbek stojący”, co nie zostało ujęte w przedmiarze.

Odpowiedź:
Zgodnie z rysunkiem K-30 – nie występuje pokrycie dachu, wiata ma konstrukcję dachu drewnianą ażurową (pergola).

Pytanie 4:
„Proszę o określenie rodzaju stali na małą architekturę – nierdzewna czy czarna malowana proszkowo?”
Odpowiedź:
Rodzaj stali małej architektury – czarna malowana proszkowo.

Pozostałe warunki pozostają bez zmian.


BURMISTRZ OLECKA


Otrzymują:
Wg rozdzielnika.
A/a