A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
AKTUALNOŚCI
RODO - klauzule informacyjne
Statut Gminy Olecko
Zamówienia publiczne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
Sprzedaż nieruchomości
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» KONSULTACJE W SPRAWIE PROJEKTU REGULAMINU BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY OLECKO NA 2019 ROK
» Budowa budynku produkcyjnego (obróbka metalu) z częścią handlowo-usługowo-socjalną - na dz. nr ewid. 3253/2, 3253/5, 2061/9 położonej w m. Olecko - pismo
» Budowa sieci elektroenerget. kablowej SN-15kV, złącz kablowych SN-15kV, stacji transformatorowej SN/nN – 15/0,4kV, sieci elektroenerget kablowej nN-0,4kV w obrębie Gąski, gm. Olecko
» Informacja z otwarcia ofert. Przetargu Nr 555707-N-2018 pn: Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garazowym w Gąskach.
» ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.75.2018 BURMISTRZA OLECKA z dnia 15.06.2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Olecko na 2019 rok
 • Jak załatwić sprawę
 • Z -
 • Zgłoszenie urodzenia dziecka

  Sprawę załatwia
  Urząd Stanu Cywilnego w Olecku, Plac Wolności 1, pokój nr 4, tel. 87 520 26 58.


  Wymagane dokumenty
  Do wglądu – dokumenty tożsamości rodziców.


  Urodzenia, jakie miały miejsce na terenie Gminy Olecko, rejestruje Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Olecku.

  Akt urodzenia sporządzany jest na podstawie: karty urodzenia (karty martwego urodzenia) przekazywanej przez szpital oraz protokołu zgłoszenia urodzenia, podpisanego przez osobę zgłaszającą urodzenie i Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

  Urodzenie dziecka należy zgłosić w terminie:
  – 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia,
  – 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia.

  Do zgłoszenia urodzenia dziecka zobowiązani są:
  ➢ matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych,
  ➢ matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
  ➢ w pozostałych przypadkach zgłoszenia urodzenia dokonują przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki.

  Zgłoszenia urodzenia można dokonać przez pełnomocnika – pełnomocnik musi przedłożyć pisemne upoważnienie od rodziców dziecka ze wskazaniem imienia/imion, jakie swemu dziecku nadają. Matka niezamężna powinna ponadto wskazać imię ojca dziecka


  Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego niezwłocznie po sporządzeniu aktu urodzenia:
  ➢ występuje o nadanie numeru PESEL i powiadamia osobę zgłaszającą urodzenie o nadaniu numeru PESEL,
  ➢ melduje dziecko w miejscu stałego lub czasowego pobytu rodziców albo u tego z rodziców, u którego dziecko faktycznie przebywa.

  Po dokonaniu rejestracji wydawany jest z urzędu odpis skrócony aktu urodzenia osobie zgłaszającej urodzenie.


  Opłaty
  Sporządzenie aktu urodzenia jest wolne od opłat.


  Forma załatwienia
  ➢ Sporządzenie aktu urodzenia.
  ➢ Odmowa sporządzenia aktu urodzenia.


  Termin załatwienia
  Niezwłocznie.


  Tryb odwoławczy
  Od decyzji odmawiającej sporządzenia aktu urodzenia przysługuje odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


  Podstawa prawna
  ● Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.
  ● Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy.


  Data wprowadzenia: 2015-04-13 1137
  Data upublicznienia: 2015-04-13
  Art. czytany: 1254 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wojciech Wiktorzak
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Tomasz Bellon
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 68
  fax:87-520 25 58
  e-mail: admin@um.olecko.pl  Admin
  System BIP Inet