A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
RODO - klauzule informacyjne
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
Sprzedaż nieruchomości
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
ŁAWNICY
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o wynikach konkursu ofert na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych Gminy Olecko
» obwieszczenie
» opinie na temat konieczności sporządzenia raportu ooś
» wezwanie do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia
» zapytanie o konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
 • Jak załatwić sprawę
 • Z -
 • Zgłoszenie urodzenia dziecka

  Sprawę załatwia
  Urząd Stanu Cywilnego w Olecku, Plac Wolności 1, pokój nr 4, tel. 87 520 26 58.

  Wymagane dokumenty
  Do wglądu – dokumenty tożsamości rodziców.

  Urodzenia, jakie miały miejsce na terenie Gminy Olecko, rejestruje Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Olecku.

  Akt urodzenia sporządzany jest na podstawie: karty urodzenia (karty martwego urodzenia) przekazywanej przez szpital oraz protokołu zgłoszenia urodzenia albo zgłoszenia urodzenia w formie dokumentu elektronicznego.

  Urodzenie dziecka należy zgłosić w terminie:
  - 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia,
  - 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia.
  Jeżeli nie dokonano zgłoszenia urodzenia dziecka w w/w terminach, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego sporządzi z urzędu akt urodzenia na podstawie karty urodzenia albo karty martwego urodzenia, z adnotacją o sporządzeniu aktu z urzędu oraz poinformuje rodziców dziecka o jego sporządzeniu. W takiej sytuacji Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wybierze dziecku imię z urzędu.

  Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem 300 dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że dziecko pochodzi od męża matki.

  Zgłoszenia urodzenia dziecka można dokonać w formie dokumentu elektronicznego.
  W przypadku zgłoszenia urodzenia w formie dokumentu elektronicznego należy posiadać Profil Zaufany na platformie ePUAP, który pozwala na identyfikację tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia elektronicznego. Zgłoszenia w formie dokumentu elektronicznego można dokonać z wykorzystaniem centralnej usługi zamieszczonej na platformie ePUAP pod adresem www.epuap.gov.pl lub na stronie www.obywatel.gov.pl

  Do zgłoszenia urodzenia dziecka zobowiązani są:
  • matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych,
  • matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
  • w pozostałych przypadkach zgłoszenia urodzenia dokonują przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki.
  Zgłoszenia urodzenia można dokonać przez pełnomocnika.

  Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego niezwłocznie po sporządzeniu aktu urodzenia
  • występuje o nadanie numeru PESEL i powiadamia osobę zgłaszającą urodzenie o nadaniu numeru PESEL,
  • melduje dziecko w miejscu stałego lub czasowego pobytu rodziców albo u tego z rodziców, u którego dziecko faktycznie przebywa.

  Po dokonaniu rejestracji wydawany jest z urzędu odpis skrócony aktu urodzenia osobie zgłaszającej urodzenie.


  Opłaty
  Sporządzenie aktu urodzenia jest wolne od opłat.


  Forma załatwienia
  ➢ Sporządzenie aktu urodzenia.
  ➢ Odmowa sporządzenia aktu urodzenia.


  Termin załatwienia
  Akt urodzenia sporządza się w dniu zgłoszenia urodzenia dziecka, a jeśli zgłoszenie nastapiło w formie dokumentu elektronicznego – w następnym dniu roboczym po dniu zgłoszenia urodzenia.


  Tryb odwoławczy
  Od decyzji odmawiającej sporządzenia aktu urodzenia przysługuje odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


  Podstawa prawna
  ● Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.
  ● Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy.


  Data wprowadzenia: 2015-04-13 1137
  Data upublicznienia: 2015-04-13
  Art. czytany: 1896 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wojciech Wiktorzak
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Wojciech Wiktorzak
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 69
  fax:87-520 25 58
  e-mail: orn1@olecko.eu  Admin
  System BIP Inet