A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
RODO - klauzule informacyjne
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
Sprzedaż nieruchomości
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
ŁAWNICY
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o wynikach konkursu ofert na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych Gminy Olecko
» obwieszczenie
» opinie na temat konieczności sporządzenia raportu ooś
» wezwanie do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia
» zapytanie o konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
 • Jak załatwić sprawę
 • J - N
 • Licencja-promesy na wykonywanie transportu drogowego taksówką

  Sprawę załatwia

  Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pokój nr 4, tel. 87 520 23 83.

  Dokumenty od wnioskodawcy

  1. Druk wniosku (pokój nr 4) lub pod adresem www.bip.um.olecko.pl w zakładce ,,druki do pobrania”.
  Do wniosku należy dołączyć:
  1. zaświadczenie lub oświadczenie o niekaralności osób, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym,
  2. oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 lub w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym,
  3. wykaz pojazdów samochodowych wraz z urzędowo potwierdzonymi kopiami dowodów rejestracyjnych,
  4. w przypadku, gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów – dokument stwierdzający prawo do dysponowania nimi.
  5. potwierdzenie ukończenia szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką oraz zdania egzaminu,
  lub potwierdzenie 5 letniej praktyki w zakresie wykonywania tego transportu, przerwa w wykonywaniu transportu drogowego nie może być dłuższa niż kolejnych 6 miesięcy z przyczyn zależnych od wnioskodawcy.

  Forma załatwienia sprawy

  Decyzja Burmistrza Olecka.

  Termin załatwienia sprawy

  W ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

  Uwagi
  Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

  Opłaty

  Opłata skarbowa
  98,00zł od wniosku o promesę

  - 200zł - opłata za licencję ważną 15 lat
  - 250 zł -opłata za licencje ważną 30 lat
  - 300zł - opłata za licencję ważną 50 lat

  Przy zmianie decyzji
  - 20,00zł - opłata dla licencji ważnej 15 lat
  - 25,00zł - opłata dla licencji ważnej 30 lat
  - 30,00zł - opłata dla licencji ważnej 50 lat


  Podstawa prawna

  Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym.


  Data wprowadzenia: 2014-03-27 1005
  Data upublicznienia: 2014-03-27
  Art. czytany: 1889 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mateusz Łowczyński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Wojciech Wiktorzak
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 69
  fax:87-520 25 58
  e-mail: orn1@olecko.eu  Admin
  System BIP Inet