A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
RODO - klauzule informacyjne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Planowanie przestrzenne
Dokumenty strategiczne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» opinie na temat konieczności sporządzenia raportu ooś
» Wyniki konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Jaśki
» opinie na temat konieczności sporządzenia raportu ooś
» opinie na temat konieczności sporządzenia raportu ooś
» Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym w Olecku przy ul. Zielonej 6
 • Jak załatwić sprawę
 • Z -
 • Zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami

  Miejsce złożenia dokumentów
  Sekretariat – I piętro, pokój nr 12
  Urząd Miejski
  Plac Wolności 3

  Wymagane dokumenty
  - wniosek – formularz F5/GKO/A - należy złożyć, z co najmniej 1-miesięcznym wyprzedzeniem przed planowanym terminem jego zajęcia,
  - szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego,
  - kserokopia pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub zgłoszenia robót budowlanych z potwierdzeniem przyjęcia przez właściwy organ.

  Opłaty
  17 zł. - opłata skarbowa za dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnictwa płatna w kasie Urzędu Miejskiego lub na rachunek bankowy:
  PKO BP S.A. O/Olecko
  Nr konta: 57 10204724 0000 3702 0007 6117

  Roczne stawki opłat za 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:
  - jezdnia, ciągi piesze
  a) obszar niezabudowany – 20,00 zł,
  b) obszar zabudowany - 30,00zł,
  - pozostałe elementy pasa drogowego – 10,00 zł,
  - drogowe obiekty inżynierskie – 160,00 zł,

  Stawki opłat za 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektów budowlanych za każdy dzień zajęcia – 0,50zł.

  Termin załatwienia
  Do miesiąca, a w szczególnych przypadkach do dwóch miesięcy.

  Uwagi
  - stroną postępowania jest inwestor, który będzie właścicielem wbudowywanego urządzenia. Wykonawca może być stroną postępowania jedynie, gdy posiada pełnomocnictwo do występowania w imieniu inwestora.
  - za niedotrzymanie warunków określonych w zezwoleniu lub zajęcie pasa bez zezwolenia pobiera się kary pieniężne (art. 40, ust. 12 ustawy o drogach publicznych),
  - zgodnie z art. 40 ust. 10 ustawy o drogach publicznych (tekst jednolity z 2013 r., poz. 260) za zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1m2 lub powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia mniejszej niż 1m2 jest traktowane jak zajęcie 1m2 pasa drogowego

  Tryb odwoławczy
  14 dni od dnia otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Olecka.

  Podstawa prawna:
  1. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.
  2. Uchwała Nr V/38/07 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 23 lutego 2007r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

  Kontakt
  tel. 87 520 23 83


  Data wprowadzenia: 2013-03-21 0934
  Data upublicznienia: 2013-03-21
  Art. czytany: 1965 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Sobolewski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Wojciech Wiktorzak
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 69
  fax:87-520 25 58
  e-mail: orn1@olecko.eu  Admin
  System BIP Inet