A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
RODO - klauzule informacyjne
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
Sprzedaż nieruchomości
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
ŁAWNICY
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o wynikach konkursu ofert na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych Gminy Olecko
» obwieszczenie
» opinie na temat konieczności sporządzenia raportu ooś
» wezwanie do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia
» zapytanie o konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
 • Jak załatwić sprawę
 • Z -
 • Zajęcie pasa drogowego

  Miejsce złożenia dokumentów
  Sekretariat – I piętro, pokój nr 12
  Urząd Miejski
  Plac Wolności 3

  Wymagane dokumenty
  - wniosek – formularz F4/GKO/A - należy złożyć, z co najmniej 1-miesięcznym
  wyprzedzeniem przed planowanym terminem jego zajęcia,
  - szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesioną lokalizacją zajmowanego
  terenu,
  - komplet uzgodnień (kopia),
  - pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy,
  - Zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego w rejonie przewidywanego zajęcia pasa drogowego ze sposobem zabezpieczenia terenu pasa drogowego zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego
  - projekt techniczny oraz inne dokumenty do wglądu.

  Opłaty:
  17 zł. - opłata skarbowa za dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnictwa płatna w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy:

  PKO BP S.A. O/Olecko 57
  Nr konta: 10204724 0000 3702 0007 6117

  Opłata za zajęcie 1m2 powierzchni dróg za każdy dzień zajęcia:
  - jezdnia do 20% szer.: 2,00 zł,
  - jezdnia od.20% do 50% szer.: 4,00 zł,
  - jezdnia od 50% do 100% szer.: 8,00 zł,
  - ciągu pieszego: 1,50 zł,
  - inne elementy: 1,00 zł,

  Termin załatwienia
  Do miesiąca, a w szczególnych przypadkach do dwóch miesięcy.

  Uwagi
  - stroną postępowania jest podmiot, na rzecz którego następuje zajęcie pasa drogowego.
  - w czasie prowadzenia robót jako teren zajęty rozumie się cały plac budowy tj. miejsce
  wykopu, odkładu urobku, składowania materiałów, powierzchnię zajętą przez sprzęt,
  wygrodzenie wynikające z projektu organizacji ruchu drogowego.
  - za niedotrzymanie warunków określonych w zezwoleniu lub zajęcie pasa bez zezwolenia
  pobiera się kary pieniężne (art. 40, ust. 12 ustawy o drogach publicznych),
  - jako dzień zajęcia rozumie się także zajęcie pasa drogowego trwające krócej niż 24 godziny,

  Tryb odwoławczy
  14 dni od dnia otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Olecka.

  Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.
  3. Uchwała Nr V/38/07 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

  Kontakt
  tel. 87 520 23 83


  Data wprowadzenia: 2013-03-20 1429
  Data upublicznienia: 2013-03-20
  Art. czytany: 2656 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Sobolewski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Wojciech Wiktorzak
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 69
  fax:87-520 25 58
  e-mail: orn1@olecko.eu  Admin
  System BIP Inet