A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
RODO - klauzule informacyjne
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
Sprzedaż nieruchomości
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
ŁAWNICY
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o wynikach konkursu ofert na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych Gminy Olecko
» obwieszczenie
» opinie na temat konieczności sporządzenia raportu ooś
» wezwanie do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia
» zapytanie o konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
 • Jak załatwić sprawę
 • T - U
 • Użyczanie nieruchomości

  Użyczanie nieruchomości

  Sprawę załatwia
  Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 21 (II piętro), tel. 87 307 03 45, 570 100 293.

  Dokumenty od wnioskodawcy
  Wniosek w sprawie zawarcia umowy użyczenia zawierający numer geodezyjny, położenie, powierzchnię, cel i termin użyczenia nieruchomości oraz mapę z naniesioną lokalizacją nieruchomości
  do użyczenia, a w przypadku Wspólnot Mieszkaniowych dodatkowo uchwałę w sprawie powołania Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej i wykaz właścicieli lokali uprawnionych do udziału w głosowaniu. Druk wniosku można uzyskać w pokoju nr 21 lub pobrać na stronie internetowej www.bip.um.olecko.pl – zakładka druki do pobrania.

  Forma załatwienia sprawy
  1. Oględziny i wykonanie pomiaru nieruchomości.
  2. Sporządzenie wniosku do Burmistrza Olecka celem zajęcia stanowiska w sprawie zawarcia umowy użyczenia.
  3. Zawarcie umowy użyczenia.

  Uwagi
  1. Stan prawny władania nieruchomościami gminy w formie nieodpłatnej tzn. umowy użyczenia regulowany jest tylko i wyłącznie z osobami lub podmiotami nie prowadzącymi działalności zarobkowej,
  a przede wszystkim ze Wspólnotami Mieszkaniowymi - użyczane są tereny wokół budynków mieszkalnych (podwórka) w celu ich zagospodarowania oraz utrzymywania porządku i czystości we własnym zakresie członków wspólnot. Natomiast z pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność zarobkową na nieruchomościach gminy zawierane są umowy dzierżawy oraz naliczany jest czynsz zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Burmistrza Olecka w sprawie wysokości minimalnych stawek umownego czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Olecko – jak załatwić sprawę wydzierżawienia nieruchomości opisano w odrębnym punkcie Wydzierżawienie nieruchomości.
  2. Umowa jest zawierana na okres do trzech lat.
  3. Zawarcie umowy na dalszy okres może nastąpić po złożeniu pisemnego wniosku przez Biorącego Użyczenie na miesiąc przed wygaśnięciem umowy użyczenia pod warunkiem, że wywiązał się
  z postanowień umowy.


  Termin załatwienia sprawy
  1 miesiąc od dnia złożenia wniosku.

  Podstawa prawna
  Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

  Opłaty
  Nie podlega opłacie skarbowej.


  Data wprowadzenia: 2013-01-29 0946
  Data upublicznienia: 2013-01-29
  Art. czytany: 1980 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Karolina Kuskowska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Wojciech Wiktorzak
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 69
  fax:87-520 25 58
  e-mail: orn1@olecko.eu  Admin
  System BIP Inet