A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Statut Gminy Olecko
Zamówienia publiczne
AKTUALNOŚCI
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Planowanie przestrzenne
Dokumenty strategiczne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
Sprzedaż nieruchomości
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Bańkowska Eligia Marta
» Kopycki Stanisław
» Matusiak Mirosław
» Prześniak Beata
» Puchalska Małgorzata
 • Zamówienia publiczne
 • Zakup usług
 • Odśnieżanie dróg na terenie gminy Olecko

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  Burmistrz Olecka
  19-400 Olecko, Plac Wolności 3, tel.87 520 2603, fax.87 520 2558
  www.um.olecko.pl, e-mail:gko@um.olecko.pl
  ogłasza przetarg nieograniczony na


  odśnieżanie dróg na terenie gminy Olecko

  Termin realizacji zamówienia: 1 listopada 2010r. - 30 kwietnia 2011r.
  Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 20 października 2010r. do godz.10.oo w Urzędzie Miejskim w Olecku, Plac Wolności 3, pok.nr 12.
  Nie wymaga się wnoszenia wadium.
  Zezwala się na składanie ofert częściowych.
  Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
  Nie przewiduje się stosowania zamówień uzupełniających.
  Koperta powinna być oznaczona „Oferta na odśnieżanie dróg na terenie gminy Olecko
  Nie otwierać przed dniem 20.10.2010r. przed godz. 10.15”.
  Z treścią Specyfikacji istotnych warunków zamówienia można zapoznać się na stronie internetowej Zamawiającego, natomiast druki SIWZ odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 11 lub drogą elektroniczną.
  Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od ostatecznego terminu składania ofert.

  Do udzielania dodatkowych informacji o przedmiocie przetargu uprawniony jest pracownik tut. Urzędu - Krzysztof Sobolewski, fax. 87 520 2558, e-mail: gko@um.olecko.pl

  Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
  cena 100 proc.

  Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 11
  w dniu 20 października 2010r. o godz. 10.15.

  W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki art.22 ust.1 i nie wykluczeni z postępowania na podstawie art.24 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz posiadający sprzęt do odśnieżania.


  Olecko, 2010.10.12
  Data wprowadzenia: 2010-10-12 1655
  Data upublicznienia: 2010-10-12
  Art. czytany: 2370 razy

  » Mapa obszarów - rozmiar: 849521 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - rozmiar: 155648 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Sobolewski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58


  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Tomasz Bellon
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 68
  fax:87-520 25 58
  e-mail: admin@um.olecko.pl  Admin
  System BIP Inet