A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Planowanie przestrzenne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Zarządca zasobów komunalnych
Dokumenty strategiczne
Organizacje pozarządowe
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Budżet i finanse (podatki)
Oświadczenia majątkowe
Aktualności
Informacja publiczna
Jak załatwić sprawę
Druki do pobrania
Rejestry i ewidencje
Kontakt
Petycje
Instrukcja obsługi
Postępowanie środowiskowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Lobbing
Spółki gminne
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Zbiórki publiczne
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» zawiadomienie o nowym terminie rozpatrzenia wniosku- RDOŚ
» Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Zagospodarowanie terenu przy ulicy Targowej
» Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Zagospodarowanie terenu przy Placu Wolności 9
» Remont dachu budynku wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach
» ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.94.2017 BURMISTRZA OLECKA z dnia 18.07.2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli...
 • Zamówienia publiczne
 • Zakup usług
 • Odśnieżanie dróg na terenie gminy Olecko

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  Burmistrz Olecka
  19-400 Olecko, Plac Wolności 3, tel.87 520 2603, fax.87 520 2558
  www.um.olecko.pl, e-mail:gko@um.olecko.pl
  ogłasza przetarg nieograniczony na


  odśnieżanie dróg na terenie gminy Olecko

  Termin realizacji zamówienia: 1 listopada 2010r. - 30 kwietnia 2011r.
  Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 20 października 2010r. do godz.10.oo w Urzędzie Miejskim w Olecku, Plac Wolności 3, pok.nr 12.
  Nie wymaga się wnoszenia wadium.
  Zezwala się na składanie ofert częściowych.
  Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
  Nie przewiduje się stosowania zamówień uzupełniających.
  Koperta powinna być oznaczona „Oferta na odśnieżanie dróg na terenie gminy Olecko
  Nie otwierać przed dniem 20.10.2010r. przed godz. 10.15”.
  Z treścią Specyfikacji istotnych warunków zamówienia można zapoznać się na stronie internetowej Zamawiającego, natomiast druki SIWZ odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 11 lub drogą elektroniczną.
  Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od ostatecznego terminu składania ofert.

  Do udzielania dodatkowych informacji o przedmiocie przetargu uprawniony jest pracownik tut. Urzędu - Krzysztof Sobolewski, fax. 87 520 2558, e-mail: gko@um.olecko.pl

  Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
  cena 100 proc.

  Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 11
  w dniu 20 października 2010r. o godz. 10.15.

  W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki art.22 ust.1 i nie wykluczeni z postępowania na podstawie art.24 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz posiadający sprzęt do odśnieżania.


  Olecko, 2010.10.12
  Data wprowadzenia: 2010-10-12 1655
  Data upublicznienia: 2010-10-12
  Art. czytany: 2360 razy

  » Mapa obszarów - rozmiar: 849521 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - rozmiar: 155648 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Sobolewski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117


  Strony WWW Urzędu Miejskiego w Olecku  Strony WWW Starostwa Powiatowego w Olecku

  Administrator BIP:
  Tomasz Bellon
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 68
  fax:87-520 25 58
  e-mail: admin@um.olecko.pl


  Strona WWW Dziennik Ustaw i Monitor Polski


  Admin
  System BIP Inet