A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Planowanie przestrzenne
Dokumenty strategiczne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Protokół Nr ORN.0012.3.10.2017 posiedzenia Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 19 grudnia 2017 r
» Protokół Nr ORN.0012.2.12.2017 posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 20 grudnia 2017 r.
» P r o t o k ó ł Nr ORN.0012.1.15.2017 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 19 grudnia 2017 roku.
» wysłanie raportu ooś do instytucji opiniujących i uzgadniających
» Budowa sieci gazowej przy ulicy 11 Listopada w Olecku, obręb ewid. Olecko 2.
 • Jak załatwić sprawę
 • W -
 • Wymeldowanie  Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Działalności Gospodarczej, Plac Wolności 1, pokój nr 2, tel. 87 520 32 65.

  Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, jest obowiązana wymeldować się najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.

  Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie.

  Dokumenty od wnioskodawcy

  1. Druk E -2 -zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu
  stałego.
  2. Druk E-4 - zgłoszenie wymeldowania z miejsca
  pobytu czasowego.
  3. Dowód osobisty.

  Termin załatwienia sprawy

  Niezwłocznie

  Opłaty

  Bez kosztów.


  W przypadku dokonywania wymeldowania w trybie administracyjnym:
  1) należy złożyć wniosek o wymeldowanie wraz z
  załącznikami:
  a) kserokopia tytułu prawnego do lokalu
  b) dowód opłaty.
  2. dowód opłaty (10 zł.)


  Dokumenty uzyskiwane przez urząd:

  1) protokół z przeprowadzanej rozprawy administracyjnej.
  2) protokół z przeprowadzonych oględzin lokalu.
  3) inne dokumenty wytworzone w toku postępowania

  Forma załatwienia sprawy

  Decyzja administracyjna

  Termin załatwienia sprawy

  W ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania z możliwością przedłużenia terminu w trybie, art. 36 kpa z przyczyn niezależnych od organu orzekającego.

  Opłata skarbowa
  - 10 zł -

  Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 §2 kpa.


  Podstawa prawna

  1.Ustawa z dnia 24 września 2010. o ewidencji ludności.
  2. Rozporządzenie Ministra Sprawa Wewnętrznych i
  Administracji z dnia 29 września 2011r. w sprawie
  określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego.
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
  4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.


  Data wprowadzenia: 2003-10-06 2134
  Data upublicznienia: 2003-10-06
  Art. czytany: 22908 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: J. Kunicki
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Tomasz Bellon
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 68
  fax:87-520 25 58
  e-mail: admin@um.olecko.pl  Admin
  System BIP Inet