A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
RODO - klauzule informacyjne
Statut Gminy Olecko
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
Sprzedaż nieruchomości
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.137.2018 BURMISTRZA OLECKA z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie odwołania zastępcy burmistrza
» Petycja - o próbę dokonania analizy możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia ...
» Sprawa wniesiona do Rady Miejskiej nr ORN.0002.11.2018 - Postanowienie Komisarza Wyborczego
» POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE II z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zwołania I sesji Rady Miejskiej w Olecku wybranej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików...
» Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście I ” w Olecku dla obszaru przy ul. Stromej i Placu Wolności
 • Jak załatwić sprawę
 • T - U
 • Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL, wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców.

  Sprawę załatwia
  Pracownik ewidencji ludności, Plac Wolności 1, pok. 3, tel. 87 520 32 65.

  Wymagane dokumenty
  ➢ Wniosek odpowiednio o:
  - udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL, druk wniosku
  - wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców. F15/USC/B
  ➢ Dokument potwierdzający interes prawny (w przypadku powołania się na interes prawny).
  ➢ Pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego złożenie (jeżeli wnioskodawca działa za pośrednictwem pełnomocnika).

  Podmioty, którym nieodpłatnie udostępnia się dane wymienione są w art. 46 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.

  Dane, o których mowa, mogą być udostępnione innym podmiotom, jeżeli:
  1) wykażą w tym interes prawny - interes prawny w udostępnianiu danych może wynikać:
  ➢ z realizacji zadań ustawowych określonych w przepisach szczególnych,
  ➢ z przepisu prawa powszechnie obowiązującego, przyznającego wnioskodawcy konkretną korzyść – w tej sytuacji konieczne jest udokumentowanie stanu faktycznego, który stanowi podstawę do jego zastosowania. Interes prawny musi być interesem 'własnym', 'osobistym', 'indywidualnym' danego podmiotu i mieć charakter 'realny', to jest istnieć aktualnie, a nie hipotetycznie i pozostawać w bezpośrednim związku z uzasadnieniem złożonego wniosku;
  2) wykażą interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą – interes faktyczny, w odróżnieniu od interesu prawnego, to stan, w którym podmiot jest wprawdzie bezpośrednio zainteresowany rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej, nie może jednak tego zainteresowania poprzeć przepisami prawa powszechnie obowiązującego, mającymi stanowić podstawę skutecznego żądania stosownych czynności organu administracji.

  Dane z rejestru PESEL udostępnia Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
  Wniosek o udostępnienie danych można złożyć w formie pisemnej na adres:
  Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA
  Wydział Udostępniania Danych
  ul. Smyczkowa 10
  02-678 Warszawa
  Wnioski kierowane w formie dokumentu elektronicznego należy złożyć za pośrednictwem platformy ePUAP.

  Opłaty
  ➢ Opłata za udostępnienie danych wynosi 31,00 zł.
  ➢ Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 17,00 zł.
  ➢ Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa wynosi 17,00 zł.
  Opłatę za udostępnienie danych można uiścić kasie Urzędu Miejskiego w Olecku, Plac Wolności 3 albo przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Olecku nr 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117.
  Opłatę skarbową można uiścić bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Olecku, Plac Wolności 1 lub Plac Wolności 3 albo przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Olecku nr 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117.

  Termin załatwienia
  Do 30 dni.

  Tryb odwoławczy
  Od decyzji odmawiającej udostępnienia danych przysługuje odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem Burmistrza Olecka w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

  Podstawa prawna
  ➢ Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.
  ➢ Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
  ➢ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego.
  ➢ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL.  Data wprowadzenia: 2003-10-06 2055
  Data upublicznienia: 2003-10-06
  Art. czytany: 9681 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: J. Kunicki
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Tomasz Bellon
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 68
  fax:87-520 25 58
  e-mail: admin@um.olecko.pl  Admin
  System BIP Inet