A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
RODO - klauzule informacyjne
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
Sprzedaż nieruchomości
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
ŁAWNICY
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o wynikach konkursu ofert na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych Gminy Olecko
» obwieszczenie
» opinie na temat konieczności sporządzenia raportu ooś
» wezwanie do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia
» zapytanie o konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
 • Jak załatwić sprawę
 • R - Ś
 • Sprzedaż lokalu mieszkalnego najemcy w trybie bezprzetargowym wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

  Sprawę załatwia
  Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 21 (II piętro), tel. 87 520 26 33, 570 100 756.

  Dokumenty od wnioskodawcy
  1. Wniosek najemcy lokalu mieszkalnego złożony w Urzędzie Miejskim
  2. Wnioskodawca ponosi koszty wyceny lokalu mieszkalnego i dokumentacji geodezyjnej.

  Forma załatwienia sprawy
  1. Wykonanie przez pracownika Urzędu informacji o lokalu mieszkalnym wraz ze szkicami lokalu i
  pomieszczeń przynależnych.
  2. Przesłanie dokumentacji (wniosku najemcy lokalu, informacji ze szkicami i mapy terenu) do
  Starostwa Powiatowego w celu uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokalu.
  3. Zlecenie wykonania operatu szacunkowego lokalu mieszkalnego - rzeczoznawcy majątkowemu.
  4. Zarządzenie Burmistrza w sprawie przeznaczenia nieruchomości lokalowej do zbycia.
  5. Opublikowanie wykazu nieruchomości na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie informacji o wykazie na stronie www.um.olecko.pl, stronie BIP i w prasie lokalnej.
  6. Przesłanie operatu szacunkowego do wnioskodawcy.
  7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na ceną lokal mieszkalnego określona przez rzeczoznawcę majątkowego i wniosek o bonifikatę - składane przez najemcę lokalu.
  8. Zarządzenie Burmistrza w sprawie udzielenia bonifikaty (w przypadku ubiegania się o bonifikatę)
  9. Protokół z rokowań z wnioskodawcą.
  10. Umowa notarialna.

  Termin załatwienia sprawy
  Sprawa załatwiana w trybie cywilnoprawnym, nie obowiązują terminy z kpa.

  Opłaty
  Nie podlega opłacie skarbowej.

  Podstawa prawna
  1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
  2. Uchwała Nr XXVII/191/04 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 26 października 2004 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Olecko oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
  3.Uchwała w sprawie bonifikat.


  Data wprowadzenia: 2003-10-02 1133
  Data upublicznienia: 2003-10-02
  Art. czytany: 6093 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: J. Kunicki
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Wojciech Wiktorzak
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 69
  fax:87-520 25 58
  e-mail: orn1@olecko.eu  Admin
  System BIP Inet